Витачево (на македонска литературна норма: Витачево) е плато в Тиквешията, в южната част на Северна Македония. Простира се в посока югозапад-североизток, с дължина 15 km, между реките Бошава на юг и изток, Тиквешкото езеро на реката Черна на запад и Тиквешката котловина на север. Заема площ от 122 km2, със средна надморска височина 800 – 1000 m, издигайки се на 500 – 600 m над околните райони.[1]

Витачево
41.3467° с. ш. 22.0794° и. д.
Местоположение на картата на Северна Македония
Общи данни
Местоположение Северна Македония

Платото е образувано от отлагането на вулканичен материал (обикновено туфи) от изригванията на вулкана Кожух (Кожуф, Дзена).[1]

Огнището на някогашния вулканизъм се е намирало от западната страна на Кожух, по протежение на днешната граница между Северна Македония и Гърция, където са запазени няколко вулканични конуса.[1] Районът се характеризира с кисел и еруптивен вулканизъм с голям обем изхвърлени андезитно-дацитни лави и пирокластичен материал. Значителна част от натрупания материал е отнесен в по-ново време и площта на някога много по-голямото плато е значително намалена. Поради неустойчивостта на туфите и голотата Витачево е подложено на много силна ерозия, с множество долчинки, долове и свлачища – например Градот.[2]

На платото е разположено селскостопанското летище „Витачево“, което е с тревна настилка.[3]

  1. а б в Студија за геодиверзитетот и геонаследството на Република Македонија и другите компоненти на природата. Скопје, Министерство за животна средина и просторно планирање на Р. Македонија, 2016. ISBN 978-9989-110-90-0. с. 133. (на македонска литературна норма)
  2. Студија за геодиверзитетот и геонаследството на Република Македонија и другите компоненти на природата. Скопје, Министерство за животна средина и просторно планирање на Р. Македонија, 2016. ISBN 978-9989-110-90-0. с. 134. (на македонска литературна норма)
  3. Македонска енциклопедија, том I. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-023-4. с. 23. (на македонска литературна норма)