Военни звания в сухопътните войски на Гърция

Военни звания в Сухопътните войски на ГърцияРедактиране

Офицерски състав
код на НАТО OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) Student Officer
 
Армия на Гърция
няма еквивалент                     няма еквивалент няма еквивалент
Στρατηγός Αντιστράτηγος Υποστράτηγος Ταξίαρχος Συνταγματάρχης Αντισυνταγματάρχης Ταγματάρχης Λοχαγός Υπολοχαγός Ανθυπολοχαγός
генерал генерал-лейтенант генерал-майор бригаден генерал полковник подполковник майор капитан старши лейтенант лейтенант
Сержантски състав
код на НАТО OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
 
Армия на Гърция
              няма еквивалент  
 
      няма еквивалент няма
Ανθυπασπιστής Δόκιμος Έφεδρος
Αξιωματικός
Μόνιμος Αρχιλοχίας Μόνιμος Επιλοχίας Μόνιμος Λοχίας Λοχίας ΕΠΟΠ-ΕΠΥ-ΕΜΘ Έφεδρος Λοχίας
  • Δεκανέας ΕΠΟΠ-ΕΠΥ-ΕΜΘ
  • Δεκανέας ΟΒΑ
Έφεδρος Δεκανέας Υποδεκανέας ΟΒΑ Έφεδρος Υποδεκανέας
  • Στρατιώτης ΕΠΟΠ/ΟΒΑ
  • Στρατιώτης
младши лейтенант старшина старши сержант сержант младши сержант ефрейтор редник