Георги Чкатров е виден български лекар и общественик от Македония.

Георги Чкатров
български лекар и общественик
Роден
Учил вЛозански университет

Биография Редактиране

Роден е в българския македонски град Прилеп, тогава в Османската империя. По-късно семейството се мести в Битоля.[1] В 1895 година завършва с десетия випуск Солунската българска мъжка гимназия.[2]

След интернирането на директора на Прилепското българско мъжко класно училище Стоян Димитров Лазов в учебната 1898/1899, учителското тяло избира Никола Каранджулов за изпълняващ длъжността директор на прогимназията, но Прилепската българска община назначава Георги Чкатров.[3] Двамата влизат в конфликт на училищния празник Св. св. Кирил и Методий през май 1899 година, като ученикът Тодор Попадамов дори удря плесница на Чкатров,[4] като скандалът е потушен след намесата на полиция.[3]

В 1906 година Георги Чкатров завършва медицина в Лозанския университет, Швейцария.[5][1] Завръща се в родния си град и полага задължителните изпити, за да може да практикува в Османската империя, но среща съпротива от местните власти. Заминава за Цариград, за да държи съответните изпити и за уреждане на документите, но е върнат насила в Прилеп и му е заявено, че на българи от Македония не е позволено да държат изпитите в Цариград и има султански указ, който забранява на лекари от Македония да практикуват в Империята. Успява да уреди разрешителното си да практикува лекарската професия в Османската империя и заминава за Битоля, където работи като лекар.[1]

По-късно Чкатров става прочут прилепски лекар.[4]

Вижте също Редактиране

Бележки Редактиране

  1. а б в Галчев, Илия. Здравно-социалната дейност на Българската екзархия в Македония и Тракия (1870 – 1913). Юруков, 1994. ISBN 954-8465-17-5. с. 111.
  2. Кандиларовъ, Георги Ст. Българскитѣ гимназии и основни училища въ Солунъ (по случай на 50-годишнината на солунскитѣ български гимназии). София, Македонски Наученъ Институтъ, печатница П. Глушковъ, 1930. с. 93.
  3. а б Трайчевъ, Георги. Градъ Прилѣпъ. Историко-географски и стопански прегледъ. София, Печатница „Фотиновъ“ № 1, 1925. с. 131.
  4. а б Църнушанов, Коста, Ради Каранджулов. Никола Каранджулов. София, Златовръх, 1993. с. 14.
  5. Танчев, Иван. Македонският компонент при формирането на българската интелигенция с европейско образование (1878 – 1912). // Македонски преглед XXIV (3). 2001. с. 60.
Стоян Димитров Лазов и. д. директор на Прилепското българско мъжко класно училище
(1899)
Иван Благоев