Гликогенът е полизахарид на глюкозата с обща формула (С6Н10О5)n и изпълнява ролята на аналог на нишестето при животни[1], гъби и бактерии[2]. Образува се в черния дроб и мускулите. Молекулата му е линейна с разклонения. Изградена е от глюкозни остатъци, като освен 1 – 4 свързване има и 1 – 6 свързване на разклоненията. Чернодробния гликоген служи за поддържане на хомеостазата на кръвта. Чернодробния гликоген е около 10% от масата на черния дроб, а мускулния – около 2 % от масата на мускулите.

Структура на гликогена.

Гликогенът е хомополизахарид в животинските клетки. Той е със силно разклонена верига. Гликогенът е резервно хранително вещество, което се намира в най-голямо количество в клетките на черния дроб и мускулите. В цитоплазмата на клетките се среща във вид на гликогенови зърна. Когато нуждите от глюкоза в клетките и организма се повишат, например при физическа работа, започва разграждането на гликогена и освобождаването на глюкоза в клетките, а оттам и в кръвта на животинския и човешкия организъм.

По строеж гликогенът стои близо до амилопектина, но веригата му е по-силно разклонена и се състои от по-малък брой глюкозни остатъци (10 – 12) в отделните ѝ клонове. По такъв начин макромолекулата на гликогена е почти сферична. Средната му молекулна маса се движи в границите от 4 000 000 до 14 000 000. Гликогенът служи за резервна храна, като при нужда се разгражда до глюкоза. Гликогенът се съдържа и в мускулната тъкан, където при физическо натоварване се разпада до млечна киселина. Нишестето се използва за получаване на глюкоза, алкохол, ацетон, глицерол. Намира приложение и при получаването на витамини и антибиотици. Получените при частичната хидролиза на нишестето декстрини се използват за приготвяне на декстринови лепила.

Източници Редактиране

  1. Sadava, David E., Purves, William K., Hillis, David M. Life. 9th, International. W. H. Freeman, 2011. ISBN 9781429254311.
  2. Biochemistry. Eighth. New York, W. H. Freeman, 2015-04-08. ISBN 9781464126109. OCLC 913469736.