Горгий (на гръцки: Γοργίας, Горгиас) е древногръцки софист, въвел обучението по реторика в Атина. Обикновено се счита, че той е първият философ, въвел теориите на солипсизма и нихилизма.

Горгий
Γοργίας
древногръцки реторик и философ
Роден
около 483 г. пр.н.е.
Починал
около 375 г. пр.н.е. (108 г.)

Етнос гърци
Философия
Регион Западна философия
Епоха Антична философия
Школа Софизъм
Интереси Онтология, епистемология, реторика, етика
Научна дейност
Област Реторика

Роден е в Леонтини на о-в Сицилия. През 427 пр.н.е. е изпратен от съгражданите си при ръководителя на делегацията, за да помоли за закрилата на Атина срещу сиракузката агресия. След това се установява в Атина, където се изявява като оратор и преподава реторика.

Известен е най-вече с това, че въвежда реториката в Древна Гърция. Спомага за възприемането на атическия диалект като език, на който трябва да се пише проза. Автор е на произведението За природата или несъществуващото. Същината му може да се прочете в писанията на Секст Емпирик и в трактата De Melisso, Xenophane, Gorgia, написано вероятно от Теофраст. В това произведение той пише:

  • Нищо не съществува.
  • Дори нещо да съществува, то е непознаваемо.
  • Дори нещо да съществува и да бъде познаваемо, то знанието за него не може да бъде съобщено на другите.

Приема се, че Горгий създава солипизма и нихилизма с тези твърдения.

Автентичността на две риторически упражнения, Възхвала на Елена и Защита на Паламед (издадени с Антифон, редактор Ф. Блас в поредиците Тойбнер от 1881, F. Blass, Teubner), приписвани на него, е спорна.

Външни препраткиРедактиране