Горгий (на гръцки: Γοργίας, Горгиас) е древногръцки софист, въвел обучението по реторика в Атина. Обикновено се счита, че той е първият философ, въвел теориите на солипсизма и нихилизма.

Горгий
Γοργίας
древногръцки реторик и философ
Роден
около 483 г. пр.н.е.
Починал
около 375 г. пр.н.е. (108 г.)
Философия
РегионЗападна философия
ЕпохаАнтична философия
ШколаСофизъм
ИнтересиОнтология, епистемология, реторика, етика
Научна дейност
ОбластРеторика
Горгий в Общомедия

Роден е в Леонтини на о-в Сицилия. През 427 пр.н.е. е изпратен от съгражданите си при ръководителя на делегацията, за да помоли за закрилата на Атина срещу сиракузката агресия. След това се установява в Атина, където се изявява като оратор и преподава реторика.

Известен е най-вече с това, че въвежда реториката в Древна Гърция. Спомага за възприемането на атическия диалект като език, на който трябва да се пише проза. Автор е на произведението За природата или несъществуващото. Същината му може да се прочете в писанията на Секст Емпирик и в трактата De Melisso, Xenophane, Gorgia, написано вероятно от Теофраст. В това произведение той пише:

  • Нищо не съществува.
  • Дори нещо да съществува, то е непознаваемо.
  • Дори нещо да съществува и да бъде познаваемо, то знанието за него не може да бъде съобщено на другите.

Приема се, че Горгий създава солипизма и нихилизма с тези твърдения.

Автентичността на две риторически упражнения, Възхвала на Елена и Защита на Паламед (издадени с Антифон, редактор Ф. Блас в поредиците Тойбнер от 1881, F. Blass, Teubner), приписвани на него, е спорна.

Външни препратки редактиране