Граничен контролно-пропускателен пункт

Контролно-пропускателен пункт (КПП) се нарича място със специален режим на преминаване и контрол на пътници, превозни средства и товари. Обикновено такъв пункт се изгражда на входно-изходна пътна артерия, най-често на държавна граница, когато КПП се нарича граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП).

На повечето от тези пунктове се извършва проверка на документи, превозни средства, товари, личен багаж и прочее и се води пълна документация за лицата, които влизат или излизат, техните имена, паспортни данни, крайната точка на тяхното пътуване и цел на посещение. В зависимост от обекта, на чиято територия се намира пунктът, може да се извърши проверка на хората и багажа с рентгенов скенер, металотърсач, да се правят видеозаписи и др. В зависимост от страната на влизане или излизане може да са необходими различни формалности при прехвърляне.

След атентатите в САЩ и Европа в началото на 21-ви век ролята на контролно-пропускателните пунктове като мярка подобряваща сигурността се засилва многократно.

Автомобилният ГКПП между градовете Тихуана (Мексико) и Сан Диего (САЩ) е един от най-оживените в света.

Класификация на ГКПП Редактиране

По начин на транспорт Редактиране

 • Автомобилни. Контролните точки на пътните прелези могат да бъдат разположени директно в една сграда или могат да бъдат отделни, така че да има повече или по-малко широка зона между двете точки, наричана ничия. Съществуват различни споразумения (напр. TIR) за опростяване на транзитния транспорт на стоки. Особено по пътищата с високо ниво и двата гранични контролно-пропускателни пункта понякога се намират заедно на малко разстояние в една държава и са отворени за пешеходци, пристигащи от другата страна.
 • Железопътни. За да може влакът да остане на границата възможно най-кратко, една гара във всяка страна обикновено се определя като гранична гара. Ако има съответни споразумения между съседните държави, граничните служители пътуват между двете гари и извършват контрола на движещия се влак. В други случаи влакът се отвежда само до границата, което изисква пътниците да преминат през контролно-пропускателен пункт, който често се намира на гарата. Понякога се налага смяна на локомотива на границата. Причините са различни одобрения за локомотиви и машинисти, както и различни системи за тягови токове. Между някои държави с различни габарити, превозните средства трябва да бъдат прегабаритени в граничната зона.
 
Контролно-пропускателен пункт на федералната полиция на летище Франкфурт
 • Въздушни. Тук граничният пункт е на летището, а не на действителна граница. Както входящите, така и изходящите пътници могат да бъдат проверявани. Специална особеност е, че пътуващите се намират законно на съответната национална територия само когато преминат контролно-пропускателния пункт. Ако бъдат възпрепятствани да влязат в страната, те могат да останат само в отделна част на летището, докато ситуацията им бъде изяснена, или трябва да излетят отново, без да са влезли във въпросната страна. Ако е необходимо, имиграционният контрол вече се измества към летището на заминаване, така че пътници без валидно разрешително за влизане да не могат да се качат на борда на самолет.
 • Водни (морски, речни, езерни). Прави се разграничение между морския транспорт, при който корабът обикновено достига до страната на местоназначение през международни води, и вътрешния транспорт, при който държавите граничат директно и границата е река. Ситуацията в морското корабоплаване е подобна на тази в авиацията. Във вътрешното корабоплаване обикновено има двустранни или многостранни споразумения, които често ограничават формалностите до минимум.
 
Киргизки КПП на границата между Киргизия (Чуйска област) и Казахстан (село Кордай)

Въздушните, морските, речните и езерните контролно-пропускателни пунктове се различават от другите по това, че не са оборудвани директно на границата, а съответно на летищата и морските, езерните и речните пристанища.

В зависимост от вида на граничния пункт, в непосредствена близост има допълнителна инфраструктура, която е съобразена с нуждите на влизащите или излизащите. Тя включва, например, обменни бюра, компании за коли под наем и хотели. Специални (по-евтини) данъчни разпоредби често се прилагат в зоните, известни като ничия земя и зоните зад изходните контроли на летището, поради което там се установяват магазини и цели търговски центрове (безмитни магазини).

 
Ферибот през река Морава на границата между Австрия и Словакия
 
Германско-холандски граничен пункт на магистрала A3, която става A12, Емерих-Елтен - Берг

По естеството на пропускане Редактиране

 • пътнически
 • товарни
 • товарно-пътнически

По начин на работа Редактиране

 • постоянни
 • временни
 • сезонни
 • работа на случаен принцип

Видове граничен контрол на ГКПП Редактиране

На ГКПП на външните граници[1] се извършват: [2]

 • паспортно-визов контрол
 • митнически контрол
 • държавен здравен контрол
 • фитосанитарен контрол и карантина
 • ветеринарномедицински контрол и карантина
 • транспортен контрол (възложен на митническите власти)
 • контрол върху изпълнението от собствениците на превозни средства на законоустановените задължения за застраховане на гражданска отговорност, заплащане на пътните и винетните такси и по спазване на разрешителния режим за товарни и пътнически превози (възлага се на митническите органи).
 
Типична „шенгенска граница“ между Германия и Австрия. Няма ГКПП, само обичайна табела за ЕС.

Съответните гранични и митнически органи отговарят за граничния и митническия контрол. Целта е да се предотврати нелегалното преминаване на границата и контрабандата. Начинът, по който двете съседни държави се отнасят една към друга, също определя формата на граничния контрол, който след това се прилага повече или по-малко свободно. Тъй като той е част от концепцията за защита на съответната граница, трябва да се очаква строг контрол и на силно охраняваните граници. Засилен контрол има и във връзка с издирвателните мерки.

Съответно, в случай на така наречената зелена граница, контролът обикновено е по-малко строг или се извършва само на случаен принцип или при конкретни случаи на съмнение или не се извършва изобщо.

Временно контролите служат и за целите на изолирането на страната от щети или военни събития в съседната страна. Например, след ядрени, химични катастрофи и пандемии хората, техниката и стоките се проверяват за радиоактивно, химическо или биологично замърсяване и при необходимост се почистват или бракуват.

На ГКПП на вътрешните граници[3] компетентните служби изпълняват полицейски правомощия, които не целят граничен контрол и са в съответствие с чл. 21 от Регламент (ЕО) № 562/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета. [2]

Органи за граничен контрол на ГККП Редактиране

Общото ръководство и координацията на дейността на органите за граничен контрол се осъществяват от председателя на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол. Видовете граничен контрол се извършват от различни длъжностни лица. Ръководството на различите органи за граничен контрол се осъществява от: [2]

 1. Министъра на вътрешните работи – за граничен паспортно-визов контрол.
 2. Министъра на финансите – за митнически надзор и контрол върху пренасяни стоки, валутни нарушения, незаконен трафик на наркотични вещества и прекурсори, контрол по заплащане на пътните и винетните такси и по спазване на разрешителния режим за товарни и пътнически превози и контрола на транспортните средства.
 3. Министъра на здравеопазването – за санитарен контрол на лицата, транспортните средства и контрола на продуктите и стоките със значение за здравето на човека.
 4. Министъра на земеделието, храните и горите – за ветеринарномедицински контрол и карантина и за фитосанитарен контрол и карантина на растенията.
 5. Министъра на транспорта и съобщенията – по отношение на дейността на специализираните структури към Министерството на транспорта и съобщенията, осъществяващи дейност на международните летища, пристанища и железопътни гари.

Началник на ГКПП е началникът на граничния паспортно-визов контрол.

Дейностите по контрола са определени с наредба и се изпълняват от следните органи: [2]

 
Служители от граничния паспортен контрол на Финландия

Органи за паспортно-визов контрол Редактиране

Органите на МВР осъществяват граничен паспортно-визов контрол (ПВК) на лица и транспортни средства, преминаващи през границата на България; разследват нарушения на държавната граница и паспортно-визовия режим на територията на ГКПП; противодействат на организирани канали за нелегално преминаване на държавната граница, контрабанда и трафик на хора; разкриват и задържат нарушители на държавната граница, издирвани лица и транспортни средства на територията на ГКПП; проверяват за взривни вещества, огнестрелни оръжия и други общоопасни средства на лица и транспортни средства при преминаване на държавната граница; изпълняват принудителни административни мерки, когато това е предвидено в закон.

Органи за митнически контрол Редактиране

Органите за граничен митнически контрол към Министерството на финансите осъществяват митнически надзор и контрол върху стоките, превозните средства и лицата в зоните на ГКПП; изчисляват, събират или изискват обезпечаването на митата и другите публични държавни вземания, събирани от митническите органи; прилагат в рамките на своята компетентност тарифните мерки и мерките на търговската политика на България; предотвратяват и разкриват митнически и валутни нарушения при условия и по ред, определени в законите; предотвратяват незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори; закрилят права върху интелектуалната собственост; събират такси по чл. 10 и чл. 18, ал. 3, т. 1 от Закона за пътищата и осъществяват контрол по чл. 10е от Закона за пътищата; контролират разрешителните за международни превози, общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства, като при превишаване на допустимите стойности изискват съответните разрешителни и събират полагащите се пътни такси и глоби.

Органи за държавен здравен контрол Редактиране

Органите за граничен държавен здравен контрол на Министерството на здравеопазването изпълняват основни задачи за предотвратяване разпространението на болести, които представляват опасност за общественото здраве:

 1. изискват необходимите доказателства от извършени медицински прегледи и лабораторни изследвания за всеки конкретен случай, ако има такива;
 2. разпореждат извършването на необходимите медицински прегледи и изследвания за всеки конкретен случай;
 3. изискват доказателства за извършени имунизации и за предприети други профилактични мерки, ако има такива;
 4. поставят под медицинско наблюдение лица, за които има съмнение, че са заразени;
 5. поставят под карантина физически лица, багажи, транспортни средства, товари, стоки и международни пощенски пратки, за които има съмнение, че са заразени, или разпореждат прилагането на други здравни мерки;
 6. изолират или насочват за изолация и лечение засегнати лица;
 7. проучват случаите на заболели от заразни болести при пътувания в засегнати зони;
 8. изискват данни за маршрута при пътуване в засегнатите зони; отказват влизане в засегнати зони;
 9. издирват контактните на болни и лицата, за които има съмнение, че са болни;
 10. отказват влизане на територията на Република България на болни и на лица, за които има съмнение, че са болни, както и на багажи, транспортни средства и товари, за които има съмнение, че са заразени;
 11. разпореждат изследване на лицата при напускане на засегнати зони или ограничават напускането им;
 12. предписват и контролират извършването на дезинфекция, дезинсекция, дератизация или третиране по друг начин на транспортни средства, багажи, товари, включително контейнери, стоки и международни пощенски пратки, когато е необходимо.

Органите за граничен държавен здравен контрол изпълняват и задачи при вноса на продукти и стоки със значение за здравето на човека:

 1. контролират вноса на суровини и храни от неживотински произход;
 2. извършват проверка на документацията, проверка за идентичност и физическа проверка;
 3. вземат при необходимост проби от внесени храни и суровини от неживотински произход за лабораторни изследвания.

Органи за ветеринарномедицински контрол и карантина Редактиране

Органите за граничен ветеринарномедицински контрол на Министерството на земеделието, храните и горите изпълняват следните задачи:

 1. контролират вноса, износа и транзита на животни, суровини и продукти от животински произход, биопрепарати и др., които могат да бъдат преносители на заразни и паразитни болести;
 2. извършват прегледи, правят заверки на документи, придружаващи пратките, вземат при необходимост проби от внесените продукти и суровини от животински произход за лабораторни изследвания;
 3. проверяват ветеринарните документи на превозваните суровини, препарати и средства;
 4. извършват профилактична дезинфекция и дезинсекция на влизащите в страната моторни превозни средства при обявена епизоотична обстановка съгласно чл. 190 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
 5. освобождават или налагат карантина на животни, като определят мястото и времето на карантинния срок;
 6. изграждат имунни пояси в района на ГКПП.
 
Фитосанитарен контрол в САЩ

Органи за фитосанитарен контрол и карантина Редактиране

Органите за граничен фитосанитарен контрол и карантина на растенията на Министерството на земеделието, храните и горите изпълняват следните основни задачи:

 1. извършват фитосанитарен контрол и експертиза при внос, износ и транзит на стоки от растителен произход и ги освидетелстват с фитосанитарен сертификат или паспорт;
 2. регистрират всички внасяни и изнасяни растителни материали;
 3. поставят под карантина и налагат забрани или ограничения за внос или износ на растителни материали.

ГКПП в България Редактиране

По държавната граница на България има изградени гранични контролно-пропускателни пунктове с всички съседни държави – Румъния, Сърбия, Северна Македония, Гърция и Турция.

Най-натоварените ГКПП в света Редактиране

Сухопътни Редактиране

Това е списък на най-натоварените сухопътни гранични контролно-пропускателни пунктове в света, обслужващи повече от 60 милиона пътници в двете посоки годишно. Тези пътници (или индивидуални пресичания) включват пешеходци, шофьори и пътници в превозни средства. Международните гранични контролно-пропускателни пунктове са в зелено.

Тъй като Съединените щати нямат гранични контролно-пропускателни пунктове за изходящ трафик, данните за входящия трафик се удвояват, за да се даде справедливо сравнение.

Място ГККП Пътници годишно Бележки
1 Гонгбей   Китай   Макао Портас до Серку 134 000 000 (2018) [4]
2 Сградата на султан Искандар   Малайзия   Сингапур Уъдленс 127 750 000 (2012)
3 Луоху порт   Китай   Хонконг Ло Ву 81 707 959 (2017)
4 Ел Чапарал   Мексико   САЩ Сан Исидро 69 300 000 (2018) [5]

Въздушни Редактиране

Това е списък на най-натоварените летища в света, обслужващи повече от 65 милиона пътници в двете посоки годишно, според международния пътнически трафик към 2018 г. Летищата, обслужващи международни пътници, всъщност са контролно-пропускателни пунктове и разполагат с подходящи митнически, имиграционни и карантинни съоръжения. Предварителните данни на Международния съвет на летищата (януари–декември) са както следва. [6]

Място Летище Пътници годишно
1 Дубай   ОАЕ 88 885 367
2 Хийтроу (Лондон)   Великобритания 75 306 939
3 Международно летище Хонконг   Хонконг 74 360 976
4 Схипхол (Амстердам)   Нидерландия 70 956 258
5 Международно летище Инчон (Сеул)   Южна Корея 67 676 147
6 Шарл дьо Гол (Париж)   Франция 66 383 494

Водни Редактиране

Източници и бележки Редактиране

 1. „Външни граници“ са границите на Република България със страни, които не са членки на Европейския съюз.
 2. а б в г Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове. // lex.bg. Посетен на 18 декември 2018 г. (на български)
 3. „Вътрешни граници“ са границите на Република България със страни, които са членки на Европейския съюз.
 4. Macau | Gongbei Border crossings in 2018 highest ever in China – Zhuhai Gov't. // 2019-01-03. Посетен на 2019-06-14.
 5. Workbook: Border Crossing Annual Data. // Посетен на 2019-06-14.
 6. ACI World releases preliminary 2018 world airport traffic rankings Passenger traffic: Passenger traffic remains resilient but cargo hubs see volume growth weaken India becomes world's third largest aviation market for passenger traffic. // 2019-03-13. Посетен на 2019-04-10.