Даниил е православен духовник, охридски архиепископ в средата на XVII век.

Даниил
духовник
Религияправославие

Данните за архиепископ Даниил са изключително оскъдни. Единственото сведение за Даниил е от 1651 година, когато руският монах Арсений Суханов се среща с него в Търговище. Предполага се, че по това време той вече е напуснал охридската катедра.[1]

  1. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 197-198.
Мелетий (?) охридски архиепископ (?) Харитон (?)