Харитон е православен духовник, охридски архиепископ около 1643-1651 година.

Харитон
духовник
Религияправославие
Грамота от охридския архиепископ Харитон до руския цар Алексей I Романов с искане за материална и морална помош за църквата

Сведенията за архиепископ Харитон са оскъдни. Заема охридската катедра след 1637 година, като са запазени издавани от него грамоти от периода 1643-1646 година, както и от 1651 година. Умира или отново напуска длъжността преди 1653 година.[1]

  1. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 197.
Даниил (?) охридски архиепископ (преди 1643 – преди 1653) Дионисий