Дейности на екстериториални организации и служби

Дейности на екстериториални организации и служби е един от 20-те основни отрасли на икономиката в Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност.

Дейности на екстериториални организации и служби
КИД-2008
-U: Дейности на екстериториални организации и служби
-99: Дейности на екстериториални организации и служби
-99.0: Дейности на екстериториални организации и служби
→99.00: Дейности на екстериториални организации и служби

Секторът обхваща стопанската дейност, извършвана от организации с екстериториален статус, като чужди дипломатически мисии, Организацията на обединените нации, Международният валутен фонд, Световната банка, Европейският съюз.[1]

БележкиРедактиране