Ар

(пренасочване от Декар)
Емблема за пояснителна страница Тази статия е за мерната единица. За реката в Европа вижте Аар.

Арът е единица за измерване на площ, производна на квадратния метър. Един ар е равен на 100 m2.

Международният символ за означване на ар е a. Единицата не е част от международната система единици (SI), но се допуска за употреба съвместно с единиците SI като една от разрешените само в специализирани области – ползва се при измерването на площи на земеделски земи и земя за строителство.

Кратните и дробни на ара единици се образуват чрез представките SI. В България по-широко се използват кратните единици:

  • хектар (хекто-ар), с означение ha: 1 ha = 100 а = 100x100 m2= 10 000 m2
  • декар (дека-ар): 1 декар = 10 а = 10x100 m2 = 1000 m2

Единицата декар, широко използвана в България, няма международно означение и се изписва с пълното си наименование на български език. В другите европейски страни за подобни цели се използва най-вече хектар.

ИзточнициРедактиране

Вижте същоРедактиране