Демографията е наука за динамиката на човешката популация. Тя обхваща въпросите, свързани с големината, структурата и разпределението на населението. Наблюдава процесите на раждане, смърт, възпроизводство, миграция, застаряване. Установява зависимости при населението от гледна точка на образование, етническа идентичност, религия, социална принадлежност. Най-общо демографията е наука за населението. Терминът „демография“ е образуван от две старогръцки думи „демос“ – народ и „графос“ – описание и означава „народоописание“.

Демографски статистики

редактиране
  • Население (по данни от 2022 г.)
    • Общо – 7 753 125 221
    • Гъстота 42 (на сушата)

Вижте също

редактиране

Външни препратки

редактиране

Демографски показатели на държавите по континенти:

Източници

редактиране