Демографски показатели на държавите от Азия

Демографски показателиРедактиране

Държава Средна възраст на
населението (г)
Раждаемост (‰) Смъртност (‰) Брой раждания
на 1 жена
Средна
продължителност
на живота (г)
Афганистан 17.6 46.22 19.96 6.64 43.77
Бангладеш 22.5 29.36 8.13 3.09 62.84
Бахрейн 29.7 17.53 4.21 2.57 74.68
Бруней 27.2 18.56 3.26 1.97 75.3
Бутан 20.5 33.28 12.46 4.67 55.17
Виетнам 26.4 16.63 6.19 1.89 71.08
Израел 29.9 17.71 6.17 2.38 79.59
Индия 24.8 22.69 6.58 2.81 68.59
Индонезия 26.9 19.65 6.25 2.38 70.16
Ирак 20.0 31.44 5.26 4.07 69.31
Иран 25.8 16.57 5.65 1.71 70.56
Йемен 16.7 42.67 8.05 6.49 62.52
Йордания 23.5 20.69 2.68 2.55 78.55
Казахстан 29.1 16.23 9.4 1.89 67.22
Камбоджа 21.3 25.53 8.24 3.12 61.29
Катар 31.9 15.56 4.82 2.75 74.14
Киргистан 23.9 23.08 7.02 2.68 68.81
Китай 33.2 13.45 7.0 1.75 72.88
Кувейт 26.0 21.95 2.39 2.86 77.36
Лаос 19.0 34.98 11.28 4.59 55.89
Ливан 28.3 18.08 6.1 1.88 73.15
Малайзия 24.4 22.65 5.05 3.01 72.76
Малдиви 18.1 34.2 6.88 4.78 64.76
Мианмар 27.4 17.48 9.33 1.95 62.49
Монголия 24.6 21.07 6.21 2.25 66.99
Непал 20.5 30.46 9.14 4.01 60.56
ОАЕ 30.1 16.09 2.16 2.43 75.69
Оман 18.9 35.76 3.78 5.7 73.62
Пакистан 20.9 27.52 8.0 3.71 63.75
Саудитска Арабия 21.4 29.1 2.55 3.94 75.88
Северна Корея 32.4 15.06 7.21 2.05 71.92
Сингапур 37.8 9.17 4.4 1.07 81.8
Сирия 21.1 27.19 4.74 3.31 70.61
Таджикистан 21.3 27.33 7.05 3.09 64.61
Тайван 35.5 8.97 6.54 1.12 77.56
Тайланд 32.4 13.73 7.1 1.64 72.55
Туркменистан 23.3 25.36 6.17 3.13 68.3
Узбекистан 22.9 26.46 7.73 2.88 64.98
Филипини 22.7 24.28 5.36 3.05 70.51
Шри Ланка 30.0 17.0 6.01 2.05 74.8
Южна Корея 35.8 9.93 5.99 1.28 77.23
Япония 43.5 8.1 8.98 1.23 82.02
Средно за света 28.0 20.09 8.37 2.59 65.82

РаждаемостРедактиране

Дял на живородените в държавите от Азия, след 2000 година (средно на 1000 души):

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  Афганистан 39.3
  Източен Тимор 34.85
  Египет2 27.4   26.7   26.5   26.2   25.7   25.5   25.7   26.5   27.4   28.8   28.7   30.3   31.9  
  Йемен 31.63
  Ирак 27.51
  Йордания 32.3   31.0   30.1   30.1   28.9   26.23
  Таджикистан 27.0   27.2   27.3   27.1   26.8   26.4   26.7   28.0   27.9   26.8   29.4   28.7   27.8   25.5  
  Лаос 25.23
  Камбоджа 24.88
  Филипини 24.62
  Оман 24.43
  Киргизстан 19.8   19.9   20.3   21.1   21.7   21.5   23.4   23.7   24.3   25.2   26.8   27.2   23.67  
  Пакистан 31 27.5 27.5   23.76  
  Сирия 23.01
  Казахстан1 14.9   14.9   15.3   16.6   18.2   18.4   19.7   20.8   22.8   22.0   22.5   22.5   22.5  
  Узбекистан 21.3   20.4   20.9   19.7   20.6   20.1   20.6   22.3   23.7   23.6   22.4   21.5   21.0   22.3  
  Непал 21.85
  Израел 21.4
  Кувейт 21.6   20.6   21.0   20.7   21.6   22.5   22.4   21.9   21.4   20.3   19.6   18.8   20.61
  Малайзия 20.41
  Монголия 21.7   24.0   25.5   22.9   20.7 20.34  
  Индия 25.8   25.4   25.0   24.8   24.1   23.8   23.5   23.1   22.8   22.5   22.1   21.8   20.22  
  Туркменистан 19.53
  Саудитска Арабия 19.01
  Азербайджан1 14.5   13.5   13.4   13.7   15.7   16.7   17.3   17.4   17.2   17.0   18.3   19.2   18.8  
  Мианмар 18.89
  Бутан

|| || || || || || || || || || || || || 18.75 ||

  Иран 17.2   17.2   17.1   17.6   17.1   18.1   17.8   18.0   17.9   18.3   18.3   18.3   18.4
  Бангладеш 20.8 17.88
  Индонезия 17.38
  Виетнам 18.6 19.0   17.5   19.2   18.6   17.4   16.9   16.7   17.6   17.1   16.6   16.9   17.1  
  Шри Ланка 17.04 16.64  
  Турция1 20.3   18.6   17.9   18.0   18.1   18.1   18.3   18.2   17.5   17.2   16.8   17.0  
  Бруней 22.9   22.0   21.9   20.2   20.1   19.1   17.6   16.7   16.7  
  Обединени арабски емирства 15.65
  Малдиви 19.8   17.6   17.7   18.0   17.9   18.8   19.5   21.6   22.6   23.5   22.5   15.38
  Ливан 14.79
  Северна Корея 14.61 14.49
  Армения1 10.6   10.0   10.1   11.2   11.8   11.9   12.0   12.8   13.3   14.4   14.6   14.2   14.0   13.8  
  Русия1 8.6   9.0   9.6   10.2   10.4   10.2   10.3   11.3   12.0   12.3   12.5   12.6   13.3   13.3  
  Тайланд 12.66
  Грузия1 11.0   10.8   10.7   10.7   11.5   10.7   10.8   11.2   12.9   14.4   14.1   12.9   12.7  
  Бахрейн 21.9   21.0   21.1   22.5   22.3   21.0   18.6   17.4   16.2   15.3   13.9   13.0  
  Китай 14.03   13.38   12.86   12.41   12.29   12.40   12.09   12.10   12.14   11.95   11.90   11.93   12.07   12.08  
  Кипър1 12.2   11.6   11.1   11.2   11.2   10.9   11.3   10.9   11.6   12.0   11.7   11.2   11.8  
  Катар 19.4   20.3   19.8   19.9   19.0   16.5   14.5   13.3   12.1   11.2   11.4   11.9   10.08
  Южна Корея 13.3   11.6   10.2   10.2   9.8   8.9   9.2   10.0   9.4   9.0   9.4   9.4   9.6   8.6  
  Япония 9.4   9.3   9.2   8.9   8.8   8.5   8.6   8.6   8.7   8.5   8.5   8.3   8.2   8.1  
  Сингапур 13.7 9.3 9.5  7.91

1Частично в Европа, 2Частично в Африка

ИзводиРедактиране

  • Афганистан е държавата, която стои начело и в края на класациите сред държавите от Азия – с най-младо население (средна възраст 17,6 г.), с най-висока раждаемост (46,21 ‰), с най-висока смъртност (19,96 ‰), с най-голям среден брой раждания на жена във фертилна възраст (6,64) и с най-ниска средна продължителност на живота (43,77 г.)
  • Япония е държавата с най-възрастно население (средна възраст 43,5 г.), с най-ниска раждаемост (8,1 ‰) и с най-голяма средна продължителност на живота (82,02 г.)
  • Най-ниска смъртност е отчетена за Обединени арабски емирства (2,16 ‰), а най-малък среден брой раждания на жена във фертилна възраст – за Сингапур (1,07).

Вижте същоРедактиране

Демографски показатели на държавите по континенти:

ИзточнициРедактиране