Димитър Знаменов

български революционер

Димитър Киряков Знаменов, известен като Киреччията,[1] Кирятчията,[2] е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.[3]

Димитър Знаменов
български революционер
Роден
1862 г.
Починал
1952 г. (90 г.)

Биография

редактиране

Димитър Знаменов е в 1862 година в ахъчелебийското село Петково, което тогава е в Османската империя. Завършва IV отделение в Петково. Преселва се в Гюмюрджина. През 1901 година влиза във ВМОРО и през лятото на 1902 година оглавява Гюмюрджинския околийски революционен комитет,[3] назначен от Христо Караманджуков и Стефан Чакъров.[2] През Илинденско-Преображенското въстание е районен началник в Ахъчелебийско.[3]

Христо Караманджуков пише:

В града не липсваха предани дейци, но нямаше никакви интелектуални сили за водачи, от които да се избере ръководството на околийския комитет. Временно биде оставен за ръководител Димитър Знаменов Киреччията от с. Петково, преселен в Гюмюрджина, наистина много ревностен работник и любознателен човек, който с помощта на Чавдар Чавдаров от Чадърли, доколкото могат трябваше да тикат работите напред.[4]

Умира през 1952 година в Асеновград.[5]

  1. Николов, Борис Й. ВМОРО: Псевдоними и шифри 1893-1934. София, Издателство „Звезди“, 1999. ISBN 954-9514-17. с. 52.
  2. а б Петрова, Златка. Революционната идеология на Христо Караманджуков // Сборник Тракия. Т. VII. Хасково, Тракийски научен институт - Филиал Хасково, 2016. с. 140.
  3. а б в Николов, Борис Й. Вътрешна македоно-одринска революционна организация: Войводи и ръководители (1893-1934): Биографично-библиографски справочник. София, Издателство „Звезди“, 2001. ISBN 954-9514-28-5. с. 60.
  4. Караманджуковъ, Христо Ив. Западнотракийскитѣ българи въ своето културно-историческо минало. Съ особенъ погледъ къмъ тѣхното политико-революционно движение. Т. Книга I. Историята имъ до 1903 год. София, Библиотека „Тракия“ № 7, Издава Тракийскиятъ върховенъ изпълнителенъ комитетъ, Печатница Б. А. Кожухаровъ, 1934. с. 217.
  5. Пелтеков, Александър Г. Революционни дейци от Македония и Одринско. Второ допълнено издание. София, Орбел, 2014. ISBN 9789544961022. с. 170-171.