Дионисий е православен духовник, охридски архиепископ около 1652 година.

Дионисий
духовник
Религияправославие

Сведенията за Дионисий са оскъдни. През 1652 година вече е охридски архиепископ, но в края на същата или началото на следващата година е освободен от поста. През 1653 година пътува в Русия, представяйки се за действащ архиепископ. Умира около 1665 година във Влашко.[1]

  1. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 198.
Харитон охридски архиепископ (около 1652) Атанасий