Ар

(пренасочване от Дка)
Емблема за пояснителна страница Тази статия е за мерната единица. За реката в Европа вижте Аар.

Арът е единица за измерване на площ, производна на квадратния метър. Един ар е равен на 100 m2.

Международният символ за означване на ар е a. Единицата не е част от международната система единици (SI), но се допуска за употреба съвместно с единиците SI като една от разрешените само в специализирани области – ползва се при измерването на площи на земеделски земи и земя за строителство.

Кратните и дробни на ара единици се образуват чрез представките SI. В България по-широко се използват кратните единици:

  • хектар (хекто-ар), с означение ha: 1 ha = 100 а = 100x100 m2= 10 000 m2
  • декар (дека-ар): 1 декар = 10 а = 10x100 m2 = 1000 m2

В повечето европейски страни за измерване на земеделски площи се използва единицата хектар. Това не е така в много страни от някогашната Османска империя, включително в България, където се предпочита единицата декар, близка до традиционната османска мярка дьонюм (919,3 квадратни метра).[1] Тя няма международно означение и на български език се изписва с пълното си наименование или се съкращава като дка. В някои страни Гърция и Кипър, декарът е наричан на гръцки език „стрема“, а в Турция, Ливан, Израел и Йордания се използва старото наименование дьонюм (или дунам), но значението му е метризирано 1000 квадратни метра (10 ара).

БележкиРедактиране

  1. Лори, Бернар. Османското наследство на Балканите. // Даскалов, Румен и др. Преплетените истории на Балканите. Том 3. Споделено минало, оспорвани наследства. София, Издателство на Нов български университет, 2015. ISBN 978-954-535-902-6. с. 416.

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране