Добив на неметални материали и суровини

Добивът на неметални материали и суровини е подотрасъл на добивната промишленост, извършващ неметални продукти.[1]

Добив на неметални материали и суровини
PortlandQuarry.jpg
КИД-2008
-B. Добивна промишленост
→08. Добив на неметални материали и суровини
08.1. Добив на скални материали, пясък и глина
08.9. Добив на други неметални материали и суровини

Добивът се извършва в открити или подземни кариери, чрез драгиране на наноси или чрез изпаряване на солена вода. Секторът включва и първичната обработка на добития материал – раздробяване, промиване, изсушаване, сортиране, смесване. Сред добиваните продукти са пясък, трошен камък и други скални материали, глина, гипс, готварска сол и други.

БележкиРедактиране

  1. Europa – RAMON – Nomenclature Detail View. // ec.europa.eu. Посетен на 2021-12-11.