Добив на нефт

отрасъл на добивната промишленост

Добивът на нефт е подотрасъл на добива на нефт и природен газ, извършващ производството на течния въглеводород нефт.[1]

Добив на нефт
КИД-2008
-B. Добивна промишленост
-06. Добив на нефт и природен газ
-06.1 Добив на нефт
→06.10 Добив на нефт
Добив на нефт в Общомедия

Секторът включва добива на течен нефт, както и извличането му от битуминозни шисти и битуминозен пясък. Той се извършва най-често със сондажи, включително изградени в морето. Нефтът е основна суровина за нефтопреработващата и други клонове на химическата промишленост, произвеждащи автомобилно гориво, пластмаси, и други.

Бележки редактиране

  1. Europa – RAMON – Nomenclature Detail View // ec.europa.eu. Посетен на 2021-11-17.