Добитък или стока е простонародно разговорно название на селскостопанските животни и птици, които се отглеждат от човека с цел получаване на определена продукция (месо, мляко, вълна и др.) или трудова експлоатация.

Овце и крава (юница) заедно на паша в Република Южна Африка
Стадо добитък на водопой, ДАА 1920 – 1930

Добитъкът може да бъде:

В миналото добитъкът широко се е използвал като основна теглителна и производствена сила – за оране, вършеене, за транспорт с каруци, за вадене на вода от кладенци и други трудови, и производствени дейности.

Умалителната форма за добитък е добиче. Тя се използва за означаване на подрастващите малки на добитъка или за изразяване на емоционално отношение към вербалния обект.

Вижте също

редактиране