Воден кладенец

(пренасочване от Кладенец)
Disambig.svg Тази статия е за водоизточника. За други значения вижте Кладенец (пояснение).

Кла̀денецът е хидротехническо съоръжение, позволяващо достъп до подземни води.[1] Като синоним се използва още архаичното буна̀р, от място където водата се вдига (ср. буна, бунт) или метонимично геран – от устройство улесняващо ваденето на водата, което популярната етимология свързва с новогръцката дума за жерав или чапла (γέρανος).

Кладенец
Геран и кладенец

Кладенчовата вода обикновено съдържа повече минерали, отколкото речната и понякога изисква пречистване или преваряване преди да може да се използва за консумация. Кладенците могат значително да се различават по своята дълбочина, количество и качество на водата, съответно на тяхното предназначение – питейни нужди или напояване.

Кладенец с макара

За изтегляне на водата до повърхността на земята може да се използва електрическа или механична помпа, или както в миналото – с впрегатни животни или на ръка с ведро, окачено на верига, спускано и изкачвано чрез макара или лост.

Видове кладенциРедактиране

В зависимост от размера на отвора и необходимата техника на изграждането им, според съвременната номенклатура кладенците могат да бъдат :

  • шахтови – при повече от 80 – 100 см в диаметър – провеждат се изкопни работи, изкопът е укрепен със зидария или с бетонни пръстени.
  • сондажни (тръбни) – при 10 – 40 см в диаметър – под земната повърхност е прокаран сондаж и са спуснати метални, PVC, етернитови или друг вид тръби.
  • набивни – изградени чрез набиване в земята на тръба с малък диаметър.[2]

Правна рамкаРедактиране

Според българския Закон за водите, за притежаването на кладенец за „собствени потребности на гражданите“ на подземни води не е необходимо разрешително, но е задължителна регистрация на кладенеца, и ползването на вода до 10 куб.м. на денонощие от регистрираните кладенци е безплатно. Не се изисква монтаж на водомер и не се заплащат държавни такси или данъци.[2]

В народното творчество и литературатаРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. Нефтен кладенец е изричното наименование, при което се изяснява предназначението му за друг вид течност.
  2. а б Информация от сайта на МОСВ