Доротей

мъжко собствено име

Доротей (на гръцки: Δωρόθεος [Доротеос] – Дар Божий) е мъжко лично име от гръцки произход. Използва се предимно от християнски духовници. Женската форма на името е Доротея (с варианти като Дороти).

Може да се отнася за някое от следните лица:

Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.