Вижте пояснителната страница за други личности с името Доротей.

Доротей е православен духовник, охридски архиепископ до 1466 година.

Доротей
духовник

Подписът му на гръцки език в края на един пентикостар (Охрид, Народен музей, ръкопис 45) датира от 31 януари 1465 г. и гласи: „Доротей, по Божия милост архиепископ на Първа Юстиниана и на цяла България“.[1] Известна е и еднa летописна бележка на книжовника Димитър, комуто Доротей поръчал да препише в Кратово сръбски Номоканон (наръчник по църковно право) за нуждите на „великата църква на Първа Юстиниана" (дотогава тя имала само гръцки такъв).[2] Димитър разказва, че през 1466 г. по причина на „междуособна крамола" Мехмед II преселил „българския архиепископ господин Доротей" в Константинопол заедно с „много от охридските боляри и от църковния клир" и го заместил с гърка Марк Ксилокарав. Възможно е Доротей и споменатият в житието на патриарх Нифонт II Захарий Охридски да са едно и също лице.

Едно писмо от молдовския княз Стефан Велики до Доротей, „архиепископ на Първа Юстиниана, владика на всички българи и сърби и дакийски земи" и отговорът на Доротей, „по Божия милост архиепископ на Първа Юстиниана и на всички българи, сърби, северни страни и прочие" до княза носят дата 1466 г., но по всяка вероятност са съставени през XVI в., по времето на архиепископ Прохор.[3]

  1. Суботић, Г. Преписка молдавског војводе Стефана Великог и охридског архиепископа Доротеја. Побуде и време настанка. – В: Зборник радова у част академику Десанки Ковачевић Којић (ур. Р. Кузмановић). Бања Лука, 2015, 118.
  2. Б. Христова, Д. Караджова, Е. Узунова. Бележки на българските книжовници Х-ХVIII век. Т.1. С., 2003, № 127; Цибранска, М. Дяк Димитър Кратовски и неговият Номоканон от 1466 г. – Старобългаристика, 19, 1995, кн. 1, 91–98.
  3. Суботић, Г. Преписка молдавског војводе Стефана Великог и охридског архиепископа Доротеја. Побуде и време настанка. – В: Зборник радова у част академику Десанки Ковачевић Којић (ур. Р. Кузмановић). Бања Лука, 2015, 103-134.

Изследвания

редактиране

Външни препратки

редактиране
? охридски архиепископ (? – 1466) Марк Ксилокарав