Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване е един от 20-те основни отрасъла на икономиката в Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност.

Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
КИД-2008
→E. Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
36. Събиране, пречистване и доставяне на води
37. Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
38. Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
39. Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Секторът обхваща комуналното водоснабдяване и канализация, включително пречистването на води, събирането и обработката на отпадъци и възстановяването на замърсени терени, сгради и води.[1]

Към 2017 година в България в доставянето на води, канализационните услуги, управлението на отпадъци и възстановяването са заети около 33 000 души, а произведената продукция е на стойност 1,55 милиарда лева.[2]

БележкиРедактиране