Дълбоко разрохкване

Дълбокото разрохкване е начин за обработка на почвата, който се използва за периодичното ѝ разрохкване на дълбочина 60–80 см, без обръщане на почвения пласт.

Дълбокото разрохкване е подходящо за:

  • почви с плитък хумусен и мощен илувиален хоризонт,
  • почви, засегнати от ерозия,
  • повърхностно преовлажнени почви.

Освен това дълбокото разрохкване се използва като рутинен метод за подобряване на водно-физичните свойства на почвите при интензивно използване на земята.

Вижте същоРедактиране