Държавна агенция

административна структура на пряко подчинение на Министерския съвет

Държавната агенция в България е административна структура на пряко подчинение на Министерския съвет за разработване и осъществяване на политика, за която не е създадено министерство[1].

Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка. Създава се с постановление от Министерския съвет, в което се определят начинът на функциониране и необходимата административна организация за осъществяване на дейността ѝ. Държавната агенция се ръководи и представлява от председател, който се определя с решение на Министерския съвет.

Списък на държавните агенции в България редактиране

Действащи към август 2023[2] редактиране

 1. Държавна агенция „Архиви“
 2. Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
 3. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
 4. Държавна агенция за бежанците
 5. Държавна агенция за закрила на детето
 6. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
 7. Държавна агенция „Национална сигурност“
 8. Държавна агенция „Разузнаване“
 9. Държавна агенция „Технически операции“
 10. Национален статистически институт

Закрити държавни агенции редактиране

 1. Държавна агенция „Електронно управление“ (до декември 2021)
 2. Държавна агенция по младежта и спорта (2000 – 2009)
 3. Държавна агенция по туризъм (2006 – 2009)

Източници редактиране

Външни препратки редактиране