Държавна агенция

Държавната агенция в България е административна структура на пряко подчинение на Министерския съвет за разработване и осъществяване на политика, за която не е създадено министерство[1].

Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка. Създава се с постановление от Министерския съвет, в което се определят начинът на функциониране и необходимата административна организация за осъществяване на дейността ѝ. Държавната агенция се ръководи и представлява от председател, който се определя с решение на Министерския съвет.

Списък на държавните агенции в БългарияРедактиране

Действащи към март 2019[2]Редактиране

 1. Държавна агенция „Архиви“
 2. Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
 3. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
 4. Държавна агенция „Електронно управление“
 5. Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
 6. Държавна агенция за българите в чужбина
 7. Държавна агенция за закрила на детето
 8. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
 9. Държавна агенция „Национална сигурност“
 10. Държавна агенция „Разузнаване“
 11. Държавна агенция „Технически операции“
 12. Национален статистически институт

Закрити държавни агенцииРедактиране

 1. Държавна агенция по младежта и спорта (2000 – 2009)
 2. Държавна агенция по туризъм (2006 – 2009)

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране