Евтим Янкулов с псевдоним Марксист[1] е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Евтим Янкулов
български революционер
Роден

БиографияРедактиране

Евтим Янкулов е роден в охридското село Брежани, тогава в Османската империя. Учителства в Брежани и Мешеища. По-късно е учител в Охрид.[2] През 1907 година е избран за член на Охридския околийски комитет на ВМОРО и като такъв през август участва на Битолския конгрес в Пространската планина, и е избран за секретар на конгреса[3].

След като Охрид остава в Сърбия след Междусъюзническата война, на 17 септември 1913 година 20 души видни българи напускат града за Албания: учителите Никола Киров Майски, Иван Делов, Коста Лещаров, Иван Василев, Димитър Силянов, Александър Автов, Коста Климов, Евтим Янкулов, Атанас Каневчев, Климент Каневчев, Паско Пармаков, секретарят на българската митрополия Лев Огненов, адвокатът Лев Кацков, търговците Иван Групчев, Петър Филев и Ахил Банджов.[4]

За годишнината от Илинденското въстание през 1939 година пише в списание „Илюстрация Илинден“:

И на 20 юлий ст. ст. 1903 година на плещите на македонските българи и неколцината власи се предприема една революционна акция с лозунга - Македония на македонците и реформа по чл. 23 на Берлинския договор за всички народности живущи в Македония. Оставяйки твърд и горд в българската си народност, македонецът показа пред света, че с риска на живота си се бори да постигне свобода и автономия на Македония[5].

БележкиРедактиране

  1. Николов, Борис. ВМОРО – псевдоними и шифри 1893-1934, Звезди, 1999, стр.63
  2. Любенова, Лизбет. Последните български владици в Македония, Изток Запад, София, 2012, стр. 430.
  3. Николов, Борис Й. Вътрешна македоно-одринска революционна организация. Войводи и ръководители (1893-1934). Биографично-библиографски справочник, София, 2001, стр. 196.
  4. Стоичовски, Благој. Никола Киров - Мајски. Скопје, Крсте Мисирков, 1990. с. 69.
  5. Илюстрация Илинден, бр. 107, стр.1