Отваря главното меню

Елховско поле е поле в долното поречие на река Тунджа, в Югоизточна България, на територията на Ямболска и Хасковска област.

Елховско поле
Relief Map of Bulgaria.jpg
42.2248° с. ш. 26.6824° и. д.
Местоположение на картата на България
Общи данни
Местоположение Тунджанско-Странджанска област
Надм. височина 100-150 m
Дължина 30-35 km
Ширина 18-20 km
Инфраструктура
Селища Елхово
Пътища Републикански път I-7, II-76 и II-79
Bulgaria geographic map Tundzhahills bg.svg

Елховското поле е разположено от двете страни на долното поречие на река Тунджа, между Манастирските възвишения на запад, планината Сакар на югозапад, Дервентските възвишения на юг и крайните южни разклонения на Бакаджиците на североизток. На север е широко отворено към Ямболското поле, а на юг се стеснява и преминава в Сремския пролом на река Тунджа. От запад на изток дължината му е 30-35 км, а ширината – 18-20 км. Средна надморска височина 100-150 м.

Релефът му е равнинен, изграден от плиоценски и кватернерни отложения. Има находища на лигнитни въглища. Климатът е преходно средиземноморски. Средна годишна температура за станция Елхово 12,5 °C, средна януарска 1,2 °C, средна юлска 22,8 °C. Средна годишна валежна сума 539 мм. Отводнява се от река Тунджа и нейните притоци — Калница и Синаповска (десни), Поповска и Араплийска (леви). Преобладаващите почви са излужени чернозем-смолници (по междудолинните гърбици), излужени канелени горски (по периферията) и алувиално-ливадни (по долините на реките). Отглеждат се зърнени и тухнически култури.

Център на областта и най-голямо селище е град Елхово, около който са разположени още 20 села: Бояново, Гранитово, Добрич, Драма Дряново, Жребино, Златиница, Изгрев, Кирилово, Княжево, Коневец, Маломир, Маломирово, Попово, Пчела, Синапово, Славейково, Стройно, Чернозем, и Чукарово.

През полето преминават участъци от 3 пътя от Държавната пътна мрежа:

От север на юг, в северната му част преминава и крайният участък от трасето на жп линията ЯмболЕлхово.

Топографска картаРедактиране

ИзточнициРедактиране

  • Мичев, Н и Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев, Географски речник на България, София 1980 г., стр. 200.