Републикански път I-7 е първокласен път от Републиканската пътна мрежа на България с направление север-юг, преминаващ по територията на 5 области: Силистренска, Шуменска, Бургаска, Сливенска и Ямболска. Общата му дължина е 326,7 km, която го прави 5-и по дължина първокласен път в България. В отсечката между град Върбица и Мокренския проход пътят е много тесен, със силно разрушена асфалтова покривка, а на някои места само с макадамова настилка. В района на Върбишкия проход е целогодишно затворен и почти не се използва.

Републикански път I-7
СтранаБългария
НачалоГКПП Силистра - Кълъраш
КрайГКПП Лесово - Хамзабейли
Дължина326,7 km
Карта на първокласните пътища от Републиканската пътна мрежа на България
В отсечката на Върбишкия проход пътят е целогодишно затворен

Географско описание редактиране

Пътят започва от границата с Румъния при ГКПП Силистра - Кълъраш, минава през източната част на града и се насочва на юг. След 6,9 km завива на запад, а след 1,9 km — отново на юг през Източната Дунавска равнина. След като премине през град Алфатар пътят постепенно навлиза в хълмистата част на равнината — Лудогорието. Минава през село Черковна и източно и югоизточно от град Дулово, след което навлиза в Шуменска област.

Тук пътят запазва своето южно направление, като постепенно се изкачва на Лудогорското плато, минавайки последователно през селата Загориче, Браничево, Пристое, Климент, Изгрев и Венец. След това при село Дренци преодолява Самуиловските височини и започва да слиза по южните им склонове към Шуменското поле, преминавайки покрай селата Страхилица и Хитрино, достига до село Панайот Волово и северно от град Шумен достига до Републикански път I-2 при неговия 110,1 km. Оттук на протежение от 6,1 km Републикански път I-7 се дублира с Републикански път I-2 (до 116,2 km), след което се отклонява и продължава на юг. Заобикаля от изток и югоизток град Шумен, при село Хан Крум достига долината на река Голяма Камчия и покрай левият ѝ бряг продължава нагоре по течението ѝ. Преминава източно от град Велики Преслав и навлиза в пролома на реката между Драгоевска планина на югоизток и Преславска планина на северозапад. При стената на язовир „Тича“, завива на запад, покрай северния бряг на язовира и навлиза в историко-географската област Герлово. Тук последователно преминава през селата Иваново, Конево и Менгишево, заобикаля от запад язовира и достига до град Върбица. След като излезе от града пътят започва изкачване по северния склон на Стара планина, преодолява я през Върбишкия проход (870 м н.в.) и навлиза в Бургаска област.

След прохода Републикански път I-7 се спуска по южния склон на планината, при село Бероново пресича река Луда Камчия и се насочва на югозапад, като постепенно се изкачва по северния склон на Стидовска планина. Чрез Мокренския проход (450 м н.в.) я преодолява, навлиза в Сливенска област и при село Мокрен слиза в долината на река Мочурица (ляв приток на Тунджа). След това пресича най-западната част на Сунгурларското поле и по долината на река Мараш (десен приток на Мочурица), навлиза в Ямболска област и източната част на Сливенското поле като достига до пътния възел „Петолъчката“

От тук пътят продължава на югозапад, преминава през село Зимница и достига до село Веселиново, където навлиза в Ямболското поле. След селото Републикански път I-7 прави една голяма дъга, заобикаляйки от изток град Ямбол, като преминава последователно през селата Могила и Козарево и южно от града достига до село Окоп. Оттук пътят отново възстановява южното си направление покрай левия бряг на река Тунджа, навлиза в Елховското поле и достига до град Елхово. Заобикаля града от изток, минава през село Гранитово, преодолява западните ниски хълмове на Дервентските възвишения и достига до границата с Република Турция при ГКПП Лесово - Хамзабейли.

Общо в системата на Републикански път I-7 има 1+42 броя пътища от Републиканската пътна мрежа, от които: 5 броя пътища 2-ри клас; 9 броя пътища 3-ти клас с трицифрени номера и 28 броя пътища 3-ти клас с четирицифрени номера. Директно от Републикански път I-7 вляво и вдясно се отклоняват 5 второкласни и 15 третокласни пътища:

Второкласни пътища

Третокласни пътища (с трицифрени номера)

Третокласни пътища (с четирицифрени номера)

Подробно описание редактиране

Републикански път I-7
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
Км Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Силистра, Област Силистра, ГКПП Силистра - Калараш ГКПП Силистра - Калараш, Област Силистра, Община Силистра
(от 108,9 km на II-21) III-215, 10,2 km, гр. Силистра 0,3 гр. Силистра
6,9 → 0,0 km, II-71 (до с. Оброчище)
(от гр. Русе) II-21, 114,9 km →
(от с. Айдемир) III-213, 15,5 km →
8,8
(за с. Ценович) общински път ← 12,6
(за с. Бабук) общински път ← 15,2 → общински път, (за с. Българка)
Община Алфатар 17  Община Алфатар
гр. Алфатар 25,0 → гр. Алфатар, 0,0 km, III-7001 (до с. Коритен)
← гр. Алфатар, 80,8 km, III-207 (от с. Ветрино)
32  → общински път (за с. Цар Асен)
Община Дулово 34  Община Дулово
(за с. Черковна) общински път ← 40,1 ← 20,8 km, III-2077 (от с. Честименско)
(от 12,5 km на I-2) II-23, 118,0 km → 41,9
(за гр. Дулово) общински път ← 45,4 → общински път, (за с. Колобър)
(за с. Раздел) общински път ← 48,1
49,6 → 0,0 km, III-701 (до гр. Нови пазар)
Община Каолиново, Област Шумен 59,1 Област Шумен, Община Каолиново
с. Загориче 60,7 с. Загориче
(за с. Гусла) общински път, с. Браничево 62,9 → с. Браничево, общински път, (за с. Прохлада)
(до гр. Исперих) III-702, 0,0 km, с. Пристое 66,4 → с. Пристое, 0,0 km, III-7003 (до 115,2 km на I-2)
(за с. Духовец) общински път, с. Климент 73  → с. Климент, общински път, (за с. Наум)
Община Венец 75,7 Община Венец
(за с. Буйновица) общински път, с. Изгрев 77,2 → с. Изгрев, 0,0 km, III-7005 (до с. Тодор Икономово)
(за с. Осеновец) общински път ← 82,3
(до 12,7 km на III-205) III-7002, 0,0 km, с. Венец 85,6 → с. Венец, общински път, (за с. Черноглавци)
90,2 → общински път, (за с. Дренци)
(за с. Капитан Петко) общински път ← 91,1
(за с. Страхилица) общински път ← 93,2
Община Хитрино 93,6 Община Хитрино
95,4 → общински път, (за с. Близнаци)
96,7 → общински път, (за с. Сливак)
(до с. Струино) III-7004, 0,0 km ← 99,1 → общински път, (за с. Каменяк)
(за с. Тимарево) общински път ← 101,6
103,5 → общински път, (за с. Върбак)
104,6 → общински път, (за с. Върбак)
Община Шумен 105,8 Община Шумен
с. Панайот Волово 108,3 с. Панайот Волово
автамагистрала „Хемус“, 337,3 km → 109,1 → 337,3 km, автамагистрала „Хемус“
(от Русе) I-2, 110,1 km →
(за с. Лозево) общински път ←
[1]110,7
(за гр. Шумен) общински път ← 112,6
(за гр. Шумен) общински път ← 115,8 ← 48,7 km, III-7003 (от с. Пристое)
116,8 → 116,2 km, I-2 (до гр. Варна)
→ общински път, (за 343,5 km на автамагестряля „Хемус“)
(за гр. Шумен) общински път ← 117,9
(за гр. Шумен) общински път ← 120,2 → общински път, (за с. Васил Друмев)
(за гр. Шумен) общински път ← 121,9 → 0,0 km, II-73 (до гр. Карнобат)
(за гр. Шумен) общински път ← 127,3 → общински път, (за с. Мараш)
Община Велики Преслав 129,9 Община Велики Преслав
(за с. Троица) общински път, с. Хан Крум 131,3 с. Хан Крум
134,5 → общински път, (за с. Миланово)
(до с. Дралфа) II-74, 0,0 km, гр. Велики Преслав 138,5 ← гр. Велики Преслав, 25,2 km, III-7302 (от 22,8 km на II-73)
Община Върбица 147,4 Община Върбица
158,3 → общински път, (за с. Сушина)
(за селата Методиево и Драгановец) общински път, с. Иваново 160,2 с. Иваново
(за с. Драгановец) общински път, с. Конево 166,1 → с. Конево, общински път, (за с. Ловец)
167,5 → общински път, (за с. Кьолмен)
(до гр. Омуртаг) III-704, 0,0 km, с. Менгишево 170,6 с. Менгишево
(до с. Тича) III-706, 0,0 km ← 171,8
(за с. Станянци) общински път ← 173,9
гр. Върбица 176,8 ← гр. Върбица, 28,8 km, III-7304 (от 39,5 km на II-73)
Община Сунгурларе, Област Бургас 196,9 Област Бургас, Община Сунгурларе
(до с. Градец) III-7006, 0,0 km ← 205,5 → общински път, (за с. Везенково)
с. Бероново 208,5 → с. Бероново, 0,0 km, III-705 (до 78,9 km на II-73)
(за с. Дъбовица) общински път ← 214,9
218,9 → общински път, (за с. Скала)
Община Котел, Област Сливен 219,4 Област Сливен, Община Котел
(от 208,6 km на I-4) II-48, 62,7 km → 221,2
с. Мокрен 225,2 → с. Мокрен, общински път, (за с. Пъдарево)
(за с. Седларево) общински път ←
Община Стралджа, Област Ямбол
230,4 ← 22,6 km, III-7306 (от с. Лозарево)
Област Ямбол, Община Стралджа
(от ГКПП Гюешево) I-6, 432,9 km →
.
236,8 → 432,9 km, I-6 (до гр. Бургас)
→ 0,0 km, III-707 (до с. Голямо Крушево)
(за селата Трапоклово и Драгоданово) общински път, с. Зимница 244,8 с. Зимница
с. Зимница 245,7 → с. Зимница, 0,0 km, III-7007 (до с. Лозенец)
с. Зимница 247,1 → с. Зимница общински път, (за с. Чарда)
Община Тунджа, автамагестряля „Тракия“, 290,0 km → 249,9 → 290,0 km, автамагестряля „Тракия“, Община Тунджа
(за с. Веселиново) общински път ← 252,9
с. Могила 258  с. Могила
(до гр. Ямбол) III-7072, 21,4 km ← 259,8 ← 21,4 km, III-7072 (от с. Недялско)
с. Козарево 263,4 с. Козарево
(от с. Поликраище) II-53, 156,1 km → 265,1 → 156,1 km, II-53 (до гр. Средец)
(от гр. Ямбол) III-5304, 6,6 km, с. Окоп
(за с. Ханово) общински път, с. Окоп
269,8 с. Окоп
(за с. Тенево) общински път ← 275,4 → общински път, (за с. Симеоново)
283,6 → общински път, (за с. Каравелово)
Община Елхово, (за с. Коневец) общински път ← 286,8 Община Елхово
288,9 → 0,0 km, III-7009 (до 20,1 km на III-5308)
292,1 → общински път, (за с. Кирилово)
(до с. Скалица) III-7008, 0,0 km, гр. Елхово 298,1 → гр. Елхово, 0,0 km, II-79 (до гр. Бургас)
(до гр. Харманли) II-76, 0,0 km ← 306,4
(за с. Гранитово) общински път ← 308,3
(за с. Гранитово) общински път ← 310,4
(за с. Мелница) общински път ← 315,3 → общински път, (за с. Малко Кирилово)
ГКПП Лесово - Хамзабейли 326,7 ГКПП Лесово - Хамзабейли

Забележка

  1. На протежение от 6,1 km (от км 110,7 до км 116,8) Републикански път I-7 се дублира с Републикански път I-2 от км 110,1 до км 116,2

Вижте също редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници редактиране