Емпедокъл (на старогръцки: Ἐμπεδοκλῆς) е древногръцки философ и гражданин на Акрагант, (колония на гр. Джела в Сицилия). Смята се, че е живял приблизително между 483 и 423 година преди н.е. Сведения за неговите живот и творчество са запазени от Диоген Лаерций[1]. Според предаденото, Емпедокъл е автор на около 5000 стиха, от които днес са запазени около 530.[2]

Емпедокъл
древногръцки философ

Роден
Починал
около 430 г. пр.н.е. (60 г.)
Философия
Регион Западна философия
Епоха Антична философия
Интереси Онтология, космология
Емпедокъл в Общомедия

Във философската си поема „За природата“ той обяснява, че в основата на света и нещата стоят четирите стихии – земя, въздух, вода и огън. Тези стихии се привличат или се отблъскват или, както казва авторът, – цари дружба или враждебност. За Емпедокъл това е и основа на естествения отбор при живите същества, при които се налагат съществата с най-добра комбинация между четирите стихии. Друга прочута негова философска поема, от която са запазени фрагменти, е „Пречиствания“, излагаща възгледите на Емпедокъл за душата и прераждането.

Според легендата, за да не бъде видян, че умира, и така поклонниците му да разберат, че не е бог, Емпедокъл се хвърлил в кратера на Етна.

Емпедокъл е един от последните философи, които излагат своите идеи в стихове. За това към него проявяват интерес и литератори. Фридрих Хьолдерлин е автор на пиесата „Смъртта на Емпедокъл“, а Матю Арнолд му е посветил поемата „Емпедокъл на Етна“.

ИзточнициРедактиране

  1. Диоген Лаерций, Животът на философите, кн. VIII (Питагорейци), гл. 2
  2. Дилс и Кранц са идентифицирали 476 стиха и нови 54 са открити и публикувани в 1999 г., вж. Alain Martin et Olivier Primavesi, L'Empédocle de Strasbourg (P. Strasb. Gr. Inv. 1665 – 1666): Introduction, Édition et Commentaire, Walter de Gruyter, 1999

БибилиографияРедактиране

  • Емпедокъл, Фрагменти, Антична философия (1988), съст. Ради Радев, София: Наука и изкуство