Енергоремонт-Варна

„Енергоремонт – Варна“ ЕАД е българска компания, специализирана в основни и аварийни ремонти на турбини, компресори, помпи, ротори и електрически двигатели, монтаж и ремонт на тръбопроводи със средно и високо налягане, производство на метални конструкции и резервни части за електрооборудване.

„Енергоремонт – Варна“ е дъщерно дружество на „Енергоремонт холдинг“ АД – най-голямата структура в България, специализирана в рехабилитация, реконструкция, модернизация и изграждане на енергийните мощности в топлоелектрически, топлофикационни, водни и атомни централи, съоръжения в газово-нефтената, химическата и минната промишленост и транспортната инфраструктура, в проектиране, производство, доставка, строителство и монтаж на енергетично оборудване и метални конструкции за тях, както и в контрол и определяне ресурса на метала.

„Енергоремонт – Варна“ има дългодишен опит в основните и аварийни ремонти на енергийни мощности в България. През последните години дружеството започна да изпълнява и международни проекти, като към извършваните до момента дейности включи и нови – монтаж и ремонт на тръбопроводи със средно и високо налягане.

ИсторияРедактиране

Създаденото през 1969 година Ремонтно управление (РУ) „Енергоремонт – Варна“ е част от структурата на Държавно стопанско обединение „Енергоремонт“. То има задачата да обслужва ТЕЦ „Варна“, ТЕЦ „Девня“, ТЕЦ „Горна Оряховица“ и ТЕЦ „Габрово“. РУ „Енергоремонт – Варна“ осъществява първия гаранционен ремонт на първи блок на ТЕЦ „Варна“. През 1975 година извършва изправяне на ротор средно налягане на турбина. През 1981-1982 година за първи път започва производство на определена гама турбини, лопатки и уплътнения. РУ „Енергоремонт – Варна“ се специализира в извършване на заводски ремонт на генератори със смяна на намотките. През 2004 година дружеството е приватизирано. Две години по-късно „Енергоремонт холдинг“ АД става негов стопроцентов собственик, изкупувайки остатъчния пакет от акции през Българската фондова борса.

ПроектиРедактиране

„Енергоремонт – Варна“ ЕАД участва в изпълнението на значими за българската енергетика проекти – ремонтни и поддържащи дейности в ТЕЦ „Варна“, изграждане на сероочистваща инсталация на пети и шести блок на ТЕЦ „Марица изток – 2“, планови ремонти на пети и шести блок на АЕЦ Козлодуй. Сред клиентите на дружеството са "Лукойл Енергия и Газ", ТЕЦ „Девин“, „Монди“ АД и други.

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране