богини на храстите и на животните те са дъщери на Посейдон и на Медуза също и са пазителите на животните теса първите Нимфи и най-старите стари са като света в 200 година се открива че са 960 години били са най-старите и най-истоштени те но когато са били млади сабили могъщи баща им Посейдон опитва да ги убие но те успяват да побед ат бащаси когато на майка им главата се от реже те ужасно се раз гнивили наказал всички хора из пратил ги в тартар но все могъщият зевс ги спасява от тартар а нимфи те ибягали са от тартар