Епруветката е лабораторен съд, който представлява издължен цилиндър с отвор в горния край. Епруветките се използват за получаване и съхраняване на малки количества проби, и за провеждане на различни химични реакции, в повечето случаи качествени.

А – облодънна епруветка
B – епруветка с издължено дъно
C – градуирана епруветка

Според конструкцията си епруветките могат да бъдат:

  • облодънна (обикновена) епруветка;
  • епруветка с издължено дъно – използва се за по-добро изолиране на утайката при утаяване или центрофугиране на различни проби;
  • градуирана епруветка – върху епруветката има нанесена скала;
  • епруветка с шлиф;
  • микроепруветка (фиола, фиолка) – епруветка с много малък обем.

Според предназначението си епруветките могат да бъдат: