Еон Ера
Продължителност
Период Начало
в млн. г.
Фанерозой
Неозой
65,5 млн. г.
Кватернер 2,588  
Неоген 23,03  
Палеоген 65,5  
Мезозой
185,5 млн. г.
Креда 145,5  
Юра 199,6  
Триас 251    
Палеозой
291 млн. г.
Перм 299    
Карбон 359,2  
Девон 416    
Силур 443,7  
Ордовик 488,3  
Камбрий 542    
Протерозой
Неопротерозой
458 млн. г.
Едиакарий 630    
Криоген 850    
Тоний 1 000    
Мезопротерозой
600 млн. г.
Стений 1 200    
Ектасий 1 400    
Калимий 1 600    
Палеопротерозой
900 млн. г.
Статерий 1 800    
Орозирий 2 050    
Рясий 2 300    
Сидерий 2 500    
Архай Неоархай
300 млн. г.
2 800    
Мезоархай
400 млн. г.
3 200    
Палеоархай
400 млн. г.
3 600    
Еоархай
4 000    
Хадей
  4 540    

Палеопротерозой е геоложка ера, част от протерозоя, започваща преди 2,5 милиарда години и завършваща преди 1,6 милиарда години. По това време настъпва първата стабилизация на континентите. По това време също така еволюират цианобактериите – тип бактерии, използващи биохимични процеси на фотосинтеза за производство на енергия и кислород.

Grypania spiralis

Важно събитие на ранния палеопротерозой е кислородната катастрофа. До значителното повишаване на съдържанието на кислорода в атмосферата почти всички съществуващи форми на живот са анаеробни. Достъпът на кислород в големи количества е пагубен за някои от анаеробните бактерии, затова по това време една голяма част от живите организми на Земята изчезва.

Палеопротерозоят се разделя на 4 периода:

Източници

редактиране