Еритроза
D-erythrose.svg

D-еритроза
L-erythrose.svg

L-еритроза
Обща информация
Наименование по IUPAC (2R,3R)-2,3,4-Trihydroxybutanal
Други имена Еритроза
Молекулна формула C4H8O4
SMILES ?
3D структура тук
Моларна маса 120.1 g/mol
Външен вид Вискозна течност
CAS номер 583-50-6 (D)
533-49-3 (L)
Свойства
Плътност и фаза -
Разтворимост във вода отлично разтворим
Точка на топене -
Точка на кипене -
Освен където е обявено друго, данните са дадени за
материали в стандартно състояние (при 25 °C, 100 kPa)
Права и справки

Еритроза е тетроза изградена от четири въглеродни атома с химична формула C4H8O4. Има една

алдехидна група и така се отнася към алдозното семейство. Природната форма е D-еритроза.

ИзточнициРедактиране

  • Merck Index, 11th Edition, 3637