Вижте пояснителната страница за други значения на Ета.

Ета (старогр.) или Ита (гр.) (главна буква Η, малка буква η) е седмата буква от гръцката азбука. В гръцката бройна система с тази буква се означава 8.

Главната буква Η се използва като символ за:

Малката буква η се използва като символ за: