В миналото и в ежедневието, под съзвездие се разбира група от звезди. Съзвездието обикновено води името си от обект, на който е оприличена конфигурацията от звездите в групата, например: Скорпион, Орел, Делфин, Лебед, Орион и др. Различните народи са оприличавали различни групи звезди на различни предмети, животни или герои, обикновено свързани с легендите, преданията, бита и културата на съответния народ. Много от имената на съзвездията са свързани с древногръцката митология – Орион, Андромеда, Касиопея, Цефей, Пегас и др. Някои съзвездия носят имената на предмети – според фигурите, образувани от влизащите в тях звезди – Щит, Триъгълник, Стрела и др.

  • Горе: Барокова рисунка на съзвездието Орион от небесния каталог на Ян Хевелий".
  • Долу: Съвременна карта на Орион от МАС и на нощното небе.

През 1603 г. астрономът Йохан Байер се опитва да внесе ред в съзвездията, като определя точно границите им и пръв въвежда буквените означения на звездите във всяко съзвездие. Тези означения се използват и до днес. Звездите в дадено съзвездие се означават по ред на блясъка им от най-ярката към по-слабите с буквите на гръцката азбука. При изчерпване на гръцките букви се ползват латинските букви, а по-нататък и числата. Така най-ярката звезда в дадено съзвездие се бележи с алфа (α), по-бледата – с бета (β) и т.н. Например, най-ярката звезда в съзвездието Голямо куче се бележи с „α CMa“, където CMa е стандартното трибуквено съкращение за Голямо куче (вижте списъка на съзвездията по-долу). Освен тези систематични означения с гръцки и латински букви, някои звезди имат и собствени имена. Например „α CMa“ е известна като Сириус.

С течение на времето различни астрономи ползват различни дефиниции за различните съзвездия и така се достига до нуждата от международна конвенция за границите и имената на всяко съзвездие. Такава конвенция е постигната и утвърдена на първия конгрес на Международния астрономически съюз (МАС) през 1922 г.

Така в астрономията „съзвездия“ се наричат 88[1] точно разграничени области по небето, обхващащи традиционните съзвездия, повечето с имена, оставени ни от древните народи.

Произходът на най-ранните съзвездия вероятно датира от праисторията. Хората са ги свързвали с истории от техните вярвания, преживявания, сътворение и митология. Различни култури и народи са приемали свои съзвездия, някои от които сигат до началото на 20 век, преди съвременните съзвездия да бъдат признати. Признаването на съзвездията се променя значително през времето. Много от тях се променят значително по размер или форма. Някои са станали известни за известен период от време, след което са загубили значимостта си. Някои са лимитирани до определена култура (народ).

Традиционните 48 съзвездия на Западната цивилизация са гръцки. Те са описани в творбата на Арат "Phenomena" и в "Almagest" на Птолемей, въпреки че техният произход вероятно предхожда тези произведения с няколко века.

Списък на съвременните съзвездия редактиране

Име Латинско име Означение Площ (кв.гр.) Брой звезди
(до 6m зв.вел.)
Андромеда Andromeda And 721 100
Бик Taurus Tau 797 125
Близнаци Gemini Gem 514 70
Везни Libra Lib 538 50
Водна змия Hydrus Hyi 243 20
Водолей Aquarius Aqr 980 90
Воловар Bootes Boo 905 90
Вълк Lupus Lup 334 70
Гарван Corvus Crv 184 15
Голяма мечка Ursa Major UMa 1279 125
Голямо куче Canis Major CMa 380 80
Гущер Lacerta Lac 201 35
Гълъб Columba Col 270 40
Дева Virgo Vir 1294 95
Делфин Delphinus Del 189 30
Длето Caelum Cae 125 10
Дракон Draco Dra 1083 80
Еднорог Monoceros Mon 481 85
Еридан Eridanus Eri 1138 100
Жерав Grus Gru 365 30
Жертвеник Ara Ara 237 30
Живописец Pictor Pic 247 30
Жираф Camelopardalis Cam 756 50
Жребче Equuleus Equ 72 10
Заек Lepus Lep 290 40
Златна рибка Dorado Dor 179 20
Змиеносец Ophiuchus Oph 948 100
Змия Serpens Ser 637 60
Индианец Indus Ind 294 20
Касиопея Cassiopeia Cas 599 90
Кил Carina Car 494 110
Кит Cetus Cet 1231 100
Козирог Capricornus Cap 414 50
Колар Auriga Aur 657 90
Компас Pyxis Pyx 221 25
Корабни платна Vela Vel 500 110
Косите на Вероника Coma Berenices Com 386 50
Кърма Puppis Pup 673 140
Лебед Cygnus Cyg 805 150
Летяща риба Volans Vol 141 20
Лира Lyra Lyr 285 45
Ловджийски кучета Canes Venatici CVn 467 30
Лъв Leo Leo 947 70
Малка лисица Vulpecula Vul 268 45
Малка мечка Ursa Minor UMi 256 20
Малко куче Canis Minor CMi 183 20
Малък лъв Leo Minor LMi 232 20
Маса Mensa Men 153 15
Микроскоп Microscopium Mic 209 20
Мрежичка Reticulum Ret 114 15
Муха Musca Mus 138 30
Овен Aries Ari 441 50
Октант Octans Oct 292 35
Орел Aquila Aql 653 70
Орион Orion Ori 594 120
Паун Pavo Pav 377 45
Пегас Pegasus Peg 1136 100
Пергел Circinus Cir 93 20
Персей Perseus Per 615 90
Пещ Fornax For 397 35
Помпа Antlia Ant 239 20
Райска птица Apus Aps 206 20
Рак Cancer Cnc 506 60
Риби Pisces Psc 890 75
Рис Lynx Lyn 545 60
Северна корона Corona Borealis CrB 179 20
Секстант Sextans Sex 313 25
Скорпион Scorpius Sco 497 100
Скулптор Sculptor Scl 475 30
Стрела Sagitta Sge 80 20
Стрелец Sagittarius Sgr 867 115
Телескоп Telescopium Tel 251 30
Триъгълник Triangulum Tri 132 15
Тукан Tucana Tuc 294 25
Феникс Phoenix Phe 469 40
Хамелеон Chamaeleon Cha 131 20
Херкулес Hercules Her 1225 140
Хидра Hydra Hya 1303 130
Центавър Centaurus Cen 1060 150
Цефей Cepheus Cep 588 60
Часовник Horologium Hor 249 20
Чаша Crater Crt 282 20
Щит Scutum Sct 109 20
Ъгломер Norma Nor 165 20
Южен кръст Crux Cru 68 30
Южен триъгълник Triangulum Australe TrA 109 20
Южна корона Corona Australis CrA 128 25
Южна риба Piscis Austrinus PsA 245 25

Източници редактиране

  1. Ian Ridpath. Constellation names, abbreviations and sizes // Посетен на 5 октомври 2007.