„Етиопида“ (на гръцки: Αἰθιοπίς) е изгубена древногръцка епическа поема. Тя е част от Епическия цикъл. Историята, разказана в нея хронологически следва Омировата Илиада, а след нея се нарежда Малка Илиада. „Етиопида“ понякога е приписвана от древните автори (Прокъл) на Арктин. Поемата съдържала 5 песни, написани в дактилен хекзаметър. Тя обхваща събитията през десетата година на войната, след погребението на Хектор до убийството на Ахил.

Етиопида
Akhilleus Penthesileia Staatliche Antikensammlungen 2688 n2.jpg
Първо издание
Древна Гърция
Оригинален езикстарогръцки
Видепическа поема
Етиопида в Общомедия

По всяка вероятност е създадена през 7 век пр.н.е., но това не е доказано. Древни източници посочват, че Арктин е живял през 8 век пр.н.е., но най-ранните художествени изобразявания на един от най-важните персонажи в нея, Пентесилея, става около 600 пр.н.е., което предполага една доста по-късна дата на написване.