Малка Илиада (на гръцки: Ἰλιὰς μικρά) е древногръцка епическа поема, описваща 2 епизода от края на Троянската война – спора за оръжието на Ахил и построяването на Троянския кон. Съдържала е 4 песни от около 2000 – 3000 строфи. От тях са оцелели едва 30.

Малка Илиада
Първо издание
Древна Гърция
Видепическа поема
НачалоΜοῦσά μοι ἔννεπε ἔργα, τὰ μήτ’ ἐγένοντο πάροιθε

Авторство и време на създаване редактиране

Поемата се приписва на различни автори, но Павзаний смята, че тя е без автор, т.е. че е част от народното творчество, изпълнявано от странстващите певци - аеди и рапсоди.

Един от вероятните автори (според „Илионските таблици“) е Лесх (Лесхей) от град Пира на остров Лесбос. Павзаний нарича автора: Лесхеос от Пира, син на Екхилин [1]. В „Христоматия на Прокъл“ той е наречен Лесх от Митилини.

Според Евсевий, Лесх е живял по времето на 30-а олимпиада (660 – 656 г. пр.н.е.) [2]

Според филолога Фаний, Лесх се състезава в поетическо съревнование с Арктин Милетски (от Милет) и го побеждава. [3]

Източници редактиране

  1. Павзаний, „Описание на Елада“, X, 25, 5
  2. Евсевий Кесарийски, „Хроника на Евсевий“, p.165
  3. Климент Александрийски, „Стромати“, I 131, 6