Ефросина

сестра на севастократор Момчил
Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.

Ефросина или още Ефросиния може да се отнася за: