Западни среднонемски езици

Западните среднонемски езици представляват група горногермански диалекти, от които само люксембургският има статут на официален език.

Западни среднонемски езици
Географско разпространение на западните среднонемски диалекти
Географско разпространение на западните среднонемски диалекти.
Разпространение Германия, Люксембург, Холандия, САЩ, и др.
Говорени от 2 000 000 души
Систематизация по Ethnologue виж