Вижте пояснителната страница за други значения на Зета.

Зета (старогръцки) или Зита (новогръцки) (Ζήτα, главна буква Ζ, малка буква ζ) е шестата буква от гръцката азбука. В гръцката бройна система с тази буква се означава 7.

Малката буква ζ се използва като символ за: