Златарица (река)

река в България
Вижте пояснителната страница за други значения на Златарица.

Златарица е река в Южна България, област Благоевград, общини Белица и Разлог, ляв приток на река Места. Дължината ѝ е 21 км.[1]

Златарица
41.8972° с. ш. 23.7753° и. д.
41.8389° с. ш. 23.6103° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
МестоположениеБългария
Област Благоевград
Община Белица
Община Разлог
Дължина21 km
Водосб. басейн111 km²
Отток0,69 m³/s
Начало
МястоВелийшко-Виденишки дял,
Западни Родопи
Координати41°53′49.92″ с. ш. 23°46′31.08″ и. д. / 41.8972° с. ш. 23.7753° и. д.
Надм. височина1570 m
Устие
Мястоляв приток на МестаБяло море (Егейско море)
Координати41°50′20.04″ с. ш. 23°36′37.08″ и. д. / 41.8389° с. ш. 23.6103° и. д.
Надм. височина713 m

Река Златарица извира на 1570 м н.в. в северната част на Велийшко-Виденишки дял на Западните Родопи, 1,6 км югоизточно от Узунмахала на село Златарица. Протича в дълбока и залесена долина. До устието на най-големия си приток река Палатик тече на запад, а след това завива на югозапад, като долината ѝ се разширява и се появяват речни тераси, заети от малки обработваеми земи. Влива се отляво в река Места на 713 м н.в., на 2,7 км южно от село Елешница.[1]

Площта на водосборния басейн на реката е 111 км2, което представлява 3,22% от водосборния басейн на река Места.[1]

Основен приток е рака Палатик, вливаща се отдясно.[1]

Среден годишен отток при село Елешница 0,69 m3/s с максимум през март и минимум – септември.[1]

По течението на Златарица има само едно населено място – село Елешница в Община Разлог.[1]

В района на селото и нагоре по течението на реката водите ѝ масово се използват за напояване на малките нивички, разположени по речните ѝ тераси.[1]

Вижте също

редактиране

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране