Отваря главното меню
IderiinGol.JPG

Идер е река в Монголия. Дълга е 452 км. Реката е замръзнала 170-180 вечери през годината. Има речен басейн от 24 555 кв. км.