Разлика пренасочва насам. За операцията върху множества вижте Разлика (теория на множествата).

Изваждането е едно от четирите прости математически действия, които са в основата на аритметиката (заедно със събиране, умножение и деление), и представлява отнемане на едно число от друго число. Изразява се чрез знака -. Пример:

  • чете се 36 минус 5 е (равно на) 31.

Обратното действие на изваждането е събирането. Изваждането може да бъде представено и като събиране с отрицателната стойност.

НаименованияРедактиране

 

УмаляемоРедактиране

Първото число (a), т.е. това, от което ще бъде изваждано, се нарича умаляемо.

УмалителРедактиране

Второто число (b), т.е. това, което изваждаме, се нарича умалител.

РазликаРедактиране

Резултатът от изваждането (x) на умаляемото (a) и умалителя (b) се нарича разлика.

  • Ако умаляемото е по-голямо от умалителя, разликата е положително число (a > b, a - b > 0);
  • Ако умаляемото е по-малко от умалителя, разликата е отрицателно число (a < b, a - b < 0);
  • Ако умаляемото е равно на умалителя, разликата е 0 (a = b, a - b = 0).

Вижте същоРедактиране