Събирането е едно от четирите прости математически действия, които са в основата на аритметиката (заедно с изваждане, умножение и деление), и представлява прибавяне на едно число към друго. Означава се със знака +. Пример:

  • чете се 31 плюс 5 е (равно на) 36.

Обратното действие на събирането е изваждането, а умножението може да бъде представено като многократно събиране.

НаименованияРедактиране

СъбираемоРедактиране

Тъй като умножението е асоциативна операция, т.е. резултатът не зависи от мястото на участниците в нея, всеки участник се нарича еднакво – събираемо.

СборРедактиране

Резултатът от събирането се нарича сбор или сума.

Свойства на събиранетоРедактиране

Свойствата на събирането са разместително и съдружително.

Разместително свойствоРедактиране

Разместителното свойство на събирането гласи, че ако имаме някакъв израз, например a+b+c, то тогава е изпълнено, че: a+b+c = a+c+b = b+a+c = b+c+a = c+a+b = c+b+a

Съдружително свойствоРедактиране

Съдружителното свойство на събирането гласи, че ако имаме някакъв израз, например a+b+c, то тогава е изпълнено, че: a+b+c = (a+b)+c = a+(b+c) = (a+c)+b

Вижте същоРедактиране