Отваря главното меню

Откакто през 1962 г. Корея започна да работи по Първия петгодишен план за икономическо развитие, нейната икономика е сред най-бързо развиващите се икономики в света. През 1996 г. Корея стана членка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), което беше важна стъпка по пътя за присъединяването и към групата на най-развитите държави. В края на 1996 г. Брутният национален продукт на глава от населението достигна US $10 000. Едни от най-често цитираните фактори, които обясняват „Чудото на реката Ханганг (한강)“ са силна държавна подкрепа, икономическа стратегия, ориентирана към износ, индустриална политика, която акцентира върху висшите технологии и създаване на високо квалифицирани специалисти.

Тези впечатляващи постижения бяха помрачени от икономическите трудности, пред които бяха изправени някои от най-големите корейски компании и финансови институции. Неуспехите в бизнеса, заедно с финансовата криза, обхванала Азия през лятото на 1997 г., породиха недоверие сред чуждестранните инвеститори и през декември 1997 г. доведоха до сериозна ликвидна криза.

През същия месец Корея и Международният валутен фонд постигнаха споразумение и изготвиха Програма за спешно подпомагане и преодоляване на кризата. Оттогава досега бяха проведени решителни реформи, които засегнаха банките (някои банки бяха закрити), големите корпорации и правителствените институции. В края на 1999 г. икономиката на страната се възстанови и международните агенции за икономически анализи отново определиха Корея като надежден партньор.

Република Корея стана лидер в информационните технологии. Основни за корейската икономика видове промишленост са електронната, автомобилостроителната, нефтопреработвателната, стоманодобивната, корабостроителната, текстилната. Износът се състои от изделия на електропромишлеността, автомобили, изделия на електронната промишленост, стомана, машинно оборудване, а вносът от – нефтопродукти, желязо.

ИзточнициРедактиране