Тази статия е за типографското понятие. За първата буква на име вижте Инициал (име).

Инициал, заглавка е начална буква на книга, страница или пасаж, украсена с различни елементи, взети от природата или геометрични фигури (като в Асеманиево евангелие). Възниква под влияние на византийските писмени творби, в които всяка първа буква се украсява, или се прави златна. Още при първите глаголически текстове започват да се рисуват и украсяват първите букви, като се използват главно природни мотиви. Скоро инициалът се превръща в неотменна част от текста, ако се съди по оставените писмени работи. „Разцвет“ на този начин на изписване на буквата е XIV в., по времето на Втория Иван-Александров златен век. По-късно, с все по-растящото влияние на книгопечатането, инициалът отпада, и в някои случаи се заменя с обикновена голяма буква в началото на текста.

Инициал В. Тератологичен стил. Добрейшово четвероевангелие. Първа половина на XIII в. Дигитална възстановка

Литература редактиране

Мусакова, Елисавета. Писмо и писачи в българските ръкописи до края на ХVІІ в. София: Хеликспрес, 2015.