Интродукция (биология)

Интродукция е термин в биологията, описващ процес на усвояване на дадена територия от видове, нехарактерни за нея. Тя се изразява с преднамерено или случайно внасяне на видове на несвойствени за тях територии благодарение на човешката дейност.[1] Доста често интродуцираните видове съществено променят екосистемата в засегнатия регион и стават причина за значително съкращаване на числеността на местните видове и дори до пълното им изчезване.

Видове интродукцияРедактиране

ПреднамеренаРедактиране

 
Ареал на разпространение на ондатрата. В червено - основен ареал, в зелено - ареал в резултат на интродукция

Този вид интродукция се изразява в нарочно внасяне на външни видове под претекст, че те ще бъдат полезни за човека и ще повишат материалното му благосъстояние. По този начин на нови територии са били разпространени различни видове селскостопански култури, продуктивни домашни животни, домашни любимци и диви животни. Примери за това са заселването на шарани в Северна Америка и ондатри в Европа. Пирати населват кози на Галапагоските острови с цел осигуряване на месо при необходимост. Те обаче изяждат местната растителност конкурирайки се с игуаните на архипелага. Пример в растителния свят е с вида Centaurea solstitialis в Националният парк Йосѐмити. Растението е с по-дълга коренова система и бързо достига до източниците на вода. Това го прави по-конкурентно с местните видове.

СлучайнаРедактиране

Това е интродукция на видове, която се осъществява без знание от страна на човека. Един от най-старите примери за нея е пренасянето на плъхове возещи се в трюмовете на кораби. По този начин три вида от тези гризачи са населили почти всички земни точки включително и по-малки острови. Друг вид случайна интродукция се наблюдава при използването на морска или речна вода като баласт за товарните кораби. Така, чрез водата попадат и различни местни видове, които се превозват на огромни разстояния. Освободени на ново място, някои от тях бързо се приспособяват в новото местообитание.

ЕкологичнаРедактиране

Това е вид интродукция свързана със съхраняването на даден вид в природата. Тя се характеризира с реинтродукция на определен вид на територия, която той е обитавал преди, но в резултат на човешката дейност е изчезнал. Друга форма на тази интродукция се изразява в пренасянето на застрашен от изчезване вид в основното си местообитание на място характеризиращо се с подобно географско положение и екологични условия.

Интродукция на заразни болестиРедактиране

Изразява се във внасянето на инфекциозни и паразитни болести породени от различни причинители на места, където не са били характерни. Внасянето им става посредством хора и животни с изявени клинични признаци или в процес на инкубация, растения, хранителни продукти и др. По този начин на Американския континент попадат вирусите на инфлуенцата (грипа) и западнонилската треска. Обратният процес е настъпил с причинителя на сифилиса - от Америка той се разпространява в Европа и целия свят.

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране