Италийските езици са клон на индоевропейското езиково семейство.

Италийската езикова група включва: