Календар на православните църковни празници/Април

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Посочени са неподвижните празници от православния календар, които всяка година се случват в един и същи ден.