Камен Веселинов

Камен Владимиров Веселинов е български инженер, ректор (2005 – 2011) на Техническия университет в София (ТУС)[1].

Камен Веселинов
български учен
Роден

Роден на 23 февруари 1946 в Горна Джумая.

ОбразованиеРедактиране

През 1963-1969 следва и се дипломира за машинен инженер по специалност „Приложна механика“ в Техническия университет (ТУ), Дрезден, Германия (тогава: ГДР).

Подготвя и защитава (1974) дисертация на тема „Натоварване на дебелостенни сфери, тънки дискове и дебелостенни тръби при високи температури“ за научна степен „кандидат на техническите науки“ (сега: „доктор“).

Преподавателска дейностРедактиране

 • ТУ, Дрезден: асистент (1969 – 1975).
 • Катедра „Съпротивление на материалите“ (СМ), Факултет по транспорт, ТУС: научен сътрудник (1975), доцент (1985), професор (2002).

Научна дейностРедактиране

Автор на 1 изобретение, над 60 научни публикации и 3 учебника в областите: умора на материалите, пълзене на метални конструкции, числени методи в механиката.

Ръководител на голям брой научни договори и 5 успешно защитили и хабилитирали се докторанти (към 2004); рецензент по ред дисертации и хабилитации в България и чужбина.

Представител на България в научното сътрудничество в рамките на СИВ в областта на умората на материалите; член на организационните комитети на международни конференции в България и чужбина.

Представител на ТУ, София или контрактор в ред международни проекти за оценяване на инженерното обучение, университетско управление и развитие на висшето образование.

Административна дейностРедактиране

 • 1983 – 1984 и 1988 – 1990: заместник-ръководител, Катедра „СМ“, ТУС
 • 1989 – 1992: заместник-декан на Факултета по транспорт, ТУС
 • 1990 – 1992: заместник-декан на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФГИОПМ), ТУС
 • 1992 – 2000: декан на ФГИОПМ, ТУС
 • юли 2003 – януари 2004: заместник-министър на образованието и науката
 • от 2004: заместник-председател на Националния съвет по наука, представител на България в Комитета за научни и технически изследвания на Европейската комисия
 • от 12 януари 2005 да 2011: ректор на Техническия университет, София

Членство в колективни ръководни органи:

 • от 1978: член на Факултетния съвет на ФТ, ТУС
 • от 1990: член на Факултетния съвет на ФГИОПМ, ТУС
 • от 1995: член на Съвета на Департамента по приложна физика и на Департамента по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика, ТУС
 • от 2000: член на Академичния съвет на ТУ, София

Дейност на обществени началаРедактиране

 • Член на редколегията на списание „Машиностроене“ (1998).
 • Председател на КС на Фондация „Св. св. Кирил и Методий“ (1999).
 • Доверен преподавател в България на германската Фондация „Херберт Квандт“ (1999).

ИзточнициРедактиране

 1. „Биографичен алманах 1945 – 2015“, Издателство на Техническия университет, София, 2015. ISBN 978-619-167-150-2 , стр. 21