Камен Веселинов

Камен Владимиров Веселинов е български учен (машинен инженер) и политик.

Камен Веселинов
български учен
Роден
23 февруари 1946 година (76 г.)
Починал

Бил е заместник-министър на образованието и науката (2003 – 2005), ректор (2005 – 2011) на Техническия университет в София (ТУС)[1], председател на Патентното ведомство (2011 – 2014, 2015 – 2016)[2].

Роден е в Горна Джумая на 23 февруари 1946 г. Починал е на 29 януари 2021 г.[3]

ОбразованиеРедактиране

През 1963 – 1969 г. следва и се дипломира за машинен инженер по специалност „Приложна механика“ в Техническия университет в Дрезден, Германска демократична република.

Подготвя и защитава (1974) дисертация на тема „Натоварване на дебелостенни сфери, тънки дискове и дебелостенни тръби при високи температури“ за научна степенкандидат на техническите науки“ (сега: „доктор“).

Преподавателска дейностРедактиране

 • Технически университет в Дрезден: асистент (1969 – 1975).
 • Технически университет в София, Факултет по транспорт, Катедра „Съпротивление на материалите“: научен сътрудник (1975), доцент (1985), професор (2002).

Научна дейностРедактиране

Автор е на изобретение, над 60 научни публикации и 3 учебника в областите: умора на материалите, пълзене на метални конструкции, числени методи в механиката.

Ръководител е на голям брой научни договори и 5 успешно защитили и хабилитирали се докторанти (към 2004); рецензент по ред дисертации и хабилитации в България и чужбина.

Представител е на България в научното сътрудничество в рамките на СИВ в областта на умората на материалите; член на организационни комитети на международни конференции в България и чужбина.

Представител е на ТУ, София или контрактор в ред международни проекти за оценяване на инженерното обучение, университетско управление и развитие на висшето образование.

Административна дейностРедактиране

 • 1983 – 1984 и 1988 – 1990: заместник-ръководител на Катедра „Съпротивление на материалите“, ТУС
 • 1989 – 1992: заместник-декан на Факултета по транспорт, ТУС
 • 1990 – 1992: заместник-декан на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, ТУС
 • 1992 – 2000: декан на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, ТУС
 • юли 2003 – януари 2004: заместник-министър на образованието и науката (отговаря за висшето образование)
 • от 2004: заместник-председател на Националния съвет по наука, представител на България в Комитета за научни и технически изследвания на Европейската комисия
 • от 12 януари 2005 до 2011: ректор на Техническия университет, София
 • от май 2011 до март 2014, от януари 2015 до август 2016: председател на Патентното ведомство

Членство в колективни ръководни органи:

 • от 1978: член на Факултетния съвет на ФТ, ТУС
 • от 1990: член на Факултетния съвет на ФГИОПМ, ТУС
 • от 1995: член на Съвета на Департамента по приложна физика и на Департамента по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика, ТУС
 • от 2000: член на Академичния съвет на ТУ, София

Дейност на обществени началаРедактиране

 • Член на редколегията на списание „Машиностроене“ (1998).
 • Председател на КС на Фондация „Св. св. Кирил и Методий“ (1999).
 • Доверен преподавател в България на германската Фондация „Херберт Квандт“ (1999).

ИзточнициРедактиране

 1. „Биографичен алманах 1945 – 2015“, Издателство на Техническия университет, София, 2015. ISBN 978-619-167-150-2, стр. 21
 2. „Напусна ни бившият председател на Патентно ведомство проф. Камен Веселинов“ – в bpo.bg
 3. „Напусна ни забележителният учен проф. Камен Веселинов“ – в 24chasa.bg, 29.01.2021 г.